Univerzalna sala vo Skopje - 2, 3 i 4 fevruari

FESTIVAL NA PATRIOTSKI PESNI - "GOCE FEST 2000"

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • I godinava "Goce fest" }e se odr`i standardno so triesetina novi pesni so rodoqubivo-patriotska sodr`ina
  • Kako na sekoe izdanie na "Goce fest", i godinava }e ima pretstavnici na Makedoncite od dijasporata koi }e u~estvuvaat na Festivalot so svoi pesni. Lili Bec }e nastapi vo duet so Goce Kasaposki, a od Frankfurt doa|a prilep~anecot Jordan Risteski

Vo Univerzalnata sala vo Skopje denovive se odr`uva Festivalot na makedonski patriotski pesni "Goce fest 2000". I pokraj raznoraznite problemi so koi se soo~uvaa organizatorite na ovaa manifestacija, osobeno vo vremeto na zarodi{ot, sepak "Goce fest" i natamu opstojuva, a dokaz za toa sekako e negovoto edinaesetto izdanie. Direktorot na "Goce fest", gospodinot Pece Zdravkovski, ne go krie zadovolstvoto od dosega{nite postignati rezultati.

"Goce fest 2000" se odr`uva po edinaesetti pat na 2, 3 i 4 fevruari vo Univerzalna vo Skopje, kako i dosega vo ~est na 4 fevruari, rodendenot na Goce Del~ev, a vo organizacija i realizacija na Ansamblot za narodni pesni i ora "Goce Del~ev" od Skopje, veli gospodinot Zdravkovski. Podgotovkite se po~nati od poodamna, pa ve}e se privr{uvaat so toa {to godinava pesnite se snimaat vo dve studija. Ednoto e vo Makedonskata radiotelevizija, a drugoto e na{iot star sorabotnik, studioto "Sonix" od Skopje, ~ij producent e gospodinot Zoran Ristovski. Dogovoren e direkten televiziski prenos na Makedonskata televizija od finalnata ve~er na 4 fevruari.

I godinava "Goce fest" }e se odr`i standardno so triesetina novi pesni so rodoqubivo-patriotska sodr`ina. Konkursot {to be{e objaven u{te vo mesec avgust trae{e do 30 septemvri minatata godina. Pristignaa stotina pesni, a izbrani se ovie trieset {to }e u~estvuvaat na godina{niot Festival.

Selekcijata na pesnite ja izvr{i Komisijata vo sostav Pece Zdravkovski, Miroslav Spirovski, Mile Sitnikovski, Zoran ^agorovski i Ilija Jovanov. Kako i dosega, zastapeni se poznati avtorski imiwa i vo odnos na tekstovite i vo odnos na muzikata i aran`manot i vo odnos na izveduva~ite. Moram da napomenam deka godinava se zastapeni pove}e grupi. Bi ja spomnal grupata "1762 leto" od Ohrid, a tuka se i grupite "Pet plus", "Denica", "Srca", kako i standardnite grupi "Sirma" i "T'ga za jug". Imavme problemi so finansiite, vpro~em kako i sekoja godina, no sepak ubeden sum deka }e bide re{eno i toa pra{awe. Eden od na{ite postojani sponzori e JSP "Skopje", dodava direktorot Zdravkovski.

I godinava na Festivalot }e bidat dodeleni standardnite nagradi. Tri nagradi od `iri-komisijata i tri nagradi od publikata. ]e ima nagradi za najdobar tekst, za najdobar aran`man, za najdobar debitant i nagradata "Nikola Badev" za najdobra interpretacija.

Godinava, Festivalot }e bide dosta silen vo odnos na kvalitetot, veli gospodinot Zdravkovski. Tuka se misli na kvalitetni pesni, snimki, izvedbi. Ako ne pove}e, "Goce fest" sekako }e go zadr`i onoj kvalitet {to gri`livo se grade{e vo tekot na izminative godini. O~ekuvame interesot da bide golem, odnosno Univerzalnata sala kako i sekoja godina da bide mala za da gi sobere site onie {to se zainteresirani da go sledat Festivalot.

Kako na sekoe izdanie na "Goce fest", i godinava }e ima pretstavnici na Makedoncite od dijasporata koi }e u~estvuvaat na Festivalot so svoi pesni. So svoja pesna }e u~estvuva Lili Bec, koja ve}e nekolku godini nastapuva na Festivalot i koja godinava }e pee vo duet so Goce Kasaposki, a od Frankfurt ni doa|a Jordan Risteski, po poteklo od Prilep. Tradicionalno na 4 fevruari, zaedno so site u~esnici na "Goce fest", organizatorite }e go posetat grobot na "Goce Del~ev" vo crkvata "Sveti Spas" vo Skopje.