MILI BRA]A, VISTINSKI MAKEDONCI!

Vo 1993 godina, na Gane Todorovski mu isprativ tri moi pesni za Makedonija, za da gi objavi vo "Nova Makedonija" na na{iot makedonski male{evski dijalekt. I navistina stihovite taka mi bea objaveni. Toga{ na Gane mu napi{av deka nie Pirincite gi pozdravuvame vistinskite Makedonci od Vardarsko. Na toa, Gane mi odgovori: "Pa, zarem me|u nas Vardarcite ima i nevistinski Makedonci?" Koga go pro~itav odgovorot mi be{e sram deka mo`ebi sum gi navredil moite vardarski bra}a. No, {to se slu~uva sega? Poseben vpe~atok mi ostavi pismoto od Veselin Anastasov, vo koe toj povikuva na obedinuvawe na vistinskite Makedonci od celiot svet za za{tita na makedonskata individualnost. Zna~i dojde vreme, pri Vladata na VMRO - DPMNE, da se obedinuvame site vistinski Makedonci od site ~etiri dela za da go spasuvame edinstvenoto slobodno par~e na na{ata tatkovina - Republika Makedonija. So vladata na Georgievski - Xaferi, ne e ~udno ako ja snema Makedonija za nekolku godini. Gledame deka ovaa Vlada polujavno raboti na sozdavawe avtonomija na Albancite vo Zapadna Makedonija, univerzitet na albanski jazik i sl. Kon ova pridonesuva i enormniot porast na albanskoto naselenie na {teta na Makedoncite. Izlez od ovaa situacija e vo toa {to nam Makedoncite od ostanatite delovi treba da ni se dade makedonsko dr`avjanstvo. Taka brojot na Makedoncite vo Republika Makedonija }e se zgolemi. Makedoncite-Albanci, treba da znaat deka tri milioni Makedonci vo Bugarija nemaat nikakvi nacionalni prava (nasproti, samo okolu eden i pol milion vistinski Bugari). Zatoa, Albancite treba da bidat mirni. Makedonija ne e nivna pratatkovina, a nitu Srbija. Tie se dojdenci od Azija (okolu Kavkaz). Znam deka na Georgievski nema da mu se dopadnat moite kritiki deka za da ostane na vlast toj igra na muzikata na Albancite i na Bugarite, pa i na Grcite, no zarem toj n# pra{a nas Makedoncite vo Bugarija, koga go potpi{a Dogovorot so bugarskata Vlada so koj im gi ostavi odvrzani racete na bugarskite {ovinisti da n# uni{tat nas Makedoncite, bez da mo`e na toa da reagira makedonskata Vlada? Mnogu mi e maka, moi mili bra}a Makedonci, no vo poslednive godini, mnozina Makedonci od gradovite i selata, ovde ja napu{tija makedonskata borba, poradi na{ite raspravii, no i poradi otka`uvaweto na Georgievski od Makedoncite vo Pirinska Makedonija i Bugarija. Makedoncite ovde glavno `iveat vo siroma{tija. Takva e i mojata sudbina. Mojot sin ne mo`e da dobie rabota, poradi pritisocite na VMRO na Van~o Mihajlov, vrz negovite rabotodavci. Doma bukvalno gladuvame. Edna bugarska izdava~ka ku}a mi ponudi da mi gi otkupi romanite i da mi dade golema suma pari, no ako sum se pi{al Bugarin. Jas gi odbiv. Doma sega nemame pari ni za drva. Sekoj den pe{a~am po dva kilometri da naberam drva, koi potoa na grb gi nosam do doma za da se zgreeme. Bugaromanite od VMRO mi se potsmevaat. Jas im velam deka Makedonecot mo`at fizi~ki da go uni{at, no ne i duhovno. Sin mi saka da se `eni, no nema pari. U{te od 1963 godina `iveeme vo [opsko, kade sum progonet od mojata rodna Pirinska Makedonija. Gi molev nekoi na{i iselenici da go zemaat sin mi na rabota, no ne dobiv odgovor. Pomognete mi bra}a Makedonci. Pomognete mu barem na mojot sin.

Slave Makedonski

ul. "Ko~o ^estimenski" 4, 2100 Elin Pelin, Bugarija