FORUM

TOTALITARNA PARTIJA I DEMOKRATSKA DR@AVA

Stefan Donevski - Majka Ohrid

Makedonija gi pravi prvite ~ekori kon izgradba na demokratija i tuka gledame izvesen napredok.

Od druga strana vladeja~kata partija VMRO-DPMNE vo poslednive deset godini, sproveduva vo svoite redovi eden totalitaren apsolutizam, {to e nepojmlivo za edna demokratska dr`ava. Imeno, totalitarizmot se gleda vo toa: {to samo Qub~o i Dosta edinstveno imaat pravo. Site drugi, koi ne se so nivnoto mislewe, "vednaga" se politi~ki likvidirani. Najkarakteristi~en primer be{e politi~kata likvidacija na "tatkoto" na partijata - Dragan Bogdanovski u{te vo samiot start na Partijata vo 1991 godina. Poslednive promeni na ministerot Stojmenov i Filip Petrovski se najdobar dokaz za ovoj totalitaren apsolutizam koj vladee vo VMRO-DPMNE. Taka doa|ame do edna golema dr`ava so totalitarna partija, po ideologijata na samo dvajca lu|e.

Jas, kako ~len na Pretsedatelstvoto na Partijata, u{te vo dale~nata 1990 godina takanare~eniot taen sostanok vo Veles (na koj, vpro~em ima{e mnogu policajci vo civilna obleka), predlo`iv edna podemokratska partija, po urnekot na evropskite partii, koja }e ima levo, desno krilo i sredina. Pri toa, mislev deka sekoj po svoi ubeduvawa mo`e da razmisluva, no site zaedno vo edna edinstvena cel, a toa e DEMOKRATSKO NACIONALNO EDINSTVO-DPMNE. Toa be{e idejata na Dragan Bogdanovski, i na site nas od emigracijata koi se borevme i me~taevme za edna edinstvena Makedonija.

Toga{ mladoto rakovodstvo vo Veles ne me razbra i pomisli na nekakvo frakcionerstvo od moja strana, no jas na toa ne im zameriv mnogu, im prostiv zaradi nivnata mladost i neiskustvo. Im zameriv eden mesec podocna, koga se obidoa politi~ki da me likvidiraat.

Vo poslednive godini gledame golemo svrtuvawe od celite i na~elata na DPMNE imeno, ne mo`e ve}e da se zboruva za nekoe golemo nacionalno edinstvo. Prvo, nie nemame edinstvo vo Vardarska Makedonija, tuka sme dijametralno razedineti, a da ne zboruvame za edinstvoto me|u Makedoncite so Pirinska Egejska ili u{te pomalku so Makedoncite vo Albanija ili Srbija.

Golemo razedinuvawe imame na Makedocnite vo dijasporata, posebno vo Kanada i Avstralija. Tie tamu se tolku razedineti {to duri odat i se kr{tevaat i ven~avaat vo srpski, gr~ki ili bugarski crkvi. Tie se tolku razo~arani od dr`avava, pa duri i na odmor ovde ve}e ne doa|aat. Namesto da gi privle~eme, nie gi odbivame. Momentalno, idealot na sekoj mlad ~ovek e da pobegne vo stranstvo. Duri denovive slu{am, mnogu ministri i rakovodni lu|e velat: dosta mi e od politikava, najdobro bi bilo da pobegnam nekade vo stranstvo. Toga{ se pra{uvam so kakvi lu|e nie gradime dr`ava?