Vebi Bexeti, minister za informacii

"]E SE ZALAGAM ZA OTVORENOSTA NA SITE VLADINI RESORI"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

"Nemam dilemi deka Ministerstvoto za informacii treba da bide servis na redakciite, onaka kako {to toa go predviduva i Zakonot. Mislam deka }e ja prodol`am praktikata vo ovie dejnosti i aktivnosti na Ministerstvoto {to dosega davale dobri rezultati i bea dobro oceneti od va{a strana. N# o~ekuvaat seriozni normativni zafati, osovremenuvawe na kontaktot so doma{nata javnost, sozdavawe na profesionalni uslovi za rabota na stranskite dopisnici od na{ata zemja, preku formirawe na me|unaroden pres-centar. Kosovskata kriza ni go poka`a mestoto i zna~eweto na Republika Makedonija vo oblasta na javnoto informirawe, ne samo za regionot, tuku i za svetot". Ova me|u drugoto, go re~e ministerot za informacii Vebi Bexeti na neformalnata sredba so novinarite od redakciite na pe~atenite i elektronskite mediumi, {to se odr`a vo klubot na pratenicite vo Skopje.

Spored Bexeti, otvorenosta na vladinite izvori }e bide negov postojan streme`, za{to toa e vo interes na redakciite i nivna osnovna "surovina za rabota".

"Sakam da vospostavam relacija i fer uslovi za sorabotka vrz principot doverba za doverba. Smetam deka samo dobro i od prva raka informiran novinar mo`e da bide argumentiran i objektiven. Zna~i nezavisen. Ne sum go zaboravil nitu najgorlivoto pra{awe za mnogu redakcii, kako }e se finansirame za da pre`iveeme. Vo svetot, Republika Makedonija u`iva poseben ugled tokmu po pra{aweto na slobodata na informiraweto i brojnosta na mediumite. Moja posebna gri`a }e bide definiraweto na eden koncept na stimulacii {to }e ovozmo`i redakciite, kako ~uvari na demokratijata, da ne bidat ednostavno prepu{teni na maliot, specifi~en i ograni~en pazar. Se nadevam }e mi dadete izvesno vreme, zaedno so moite sorabotnici da definirame poprecizen i operativen pristap kon ovie pra{awa. Za taa cel i planiram da vopostavam redoven konktat i konsultacii so redakciite. Taka }e ja gradime me|usebnata doverba", re~e na krajot od svoeto obra}awe do novinarite ministerot Bexeti.