Sorabotka pome|u Institutot za sociolo{ki i politi~ko - pravni istra`uvawa i GIP, Brisel

ODNOSOT POME\U PUBLIKATA I MEDIUMITE VO MAKEDONIJA

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Proektot vr{i probivawe na patot za vostanovuvawe na edno postojano, nezavisno i samostojno telo za istra`uvawe na mediumite pri koe{to se opfateni site mediumski faktori, promeni i novini

Va`nosta na mediumite, nivnata gledanost i zastapenost vo sekojdnevieto na ~ovekot otsekoga{ se zna~ajni za edna zemja. Podobruvaweto na mediumskite uslugi zna~i i podobro rangirawe na zemjata koja raspolaga so to~ni informacii, informacii od najrazli~ni oblasti i informacii koi ne se podvrgnati na politi~kite ili op{testvenite barawa, tuku se oslobodeni od zakonite na politikata i se objektivni. Ottuka, od golema va`nost e da se raspolaga so podatoci za toa kolku mediumite se gledani ili slu{ani i kakov e nivniot prosperitet i nadvor od informiraweto, pritoa, va`no e i da se pomogne nivnoto finansirawe {to }e bide vo funkcija na dobivawe podobar kvalitet. Po toj povod na 28 januari 2000 godina, vo hotelot "Kontinental" se odr`a promocijata na proektot "Istra`uvawe na publikata na mediumite vo Makedonija". Proektot koj{to }e trae okolu deset meseci e pod organizacija na Institutot za sociolo{ki i politi~ko - pravni istra`uvawa (Media Lab), vo sorabotka so vode~ki stru~waci od GIP, Brisel, poddr`an od Evropskata unija.

Vo tekot na {est meseci so ovoj Proekt }e se izvr{i terensko istra`uvawe i }e bidat napraveni 6.000 intervjua spored slu~aen stratificiran primerok od celokupnoto naselenie na Makedonija za primerokot da bide podgotven od strana na Zavodot za statistika na Republika Makedonija.

Samiot Proekt e vo slu`ba na temelnoto istra`uvawe za navikite na naselenieto vo Makedonija, vo pogled na sledeweto na mediumite, a celta e usoglasuvawe na publikata so standardite na dr`avite - ~lenki na Evropskata unija. Istra`uvaweto }e se vr{i vrz usoglasuvawe i sporeduvawe na podatoci dobieni od anketite napraveni od radijata i pe~atenite mediumi koi{to imaat zada~a da gi poso~at relevantnite vidovi publika. Na ovoj na~in se vr{i i pottiknuvawe na ravojot na makedonskiot mediumski pazar, a pritoa se vr{i i pomagawe za podobruvawe na marketing{kite strategii {to pak }e pridonese za nivno celosno osamostojuvawe.

Istovremeno, pokraj normalizacijata na doma{niot pazar, celta na proektot "Istra`uvawe na publikata na mediumite vo Makedonija" e da se pridonese makedonskiot mediumski pazar da stane poprivle~en za stranskite investitori. So toa, ovoj Proekt vr{i i probivawe na patot za vostanovuvawe na edno postojano, nezavisno i samostojno telo za istra`uvawe na mediumite pri koe{to se opfateni site mediumski faktori, promeni i novini.