Na povidok e re{enie za problemot so ku~iwata - skitnici

STACIONAR ZA KU^IWATA - SKITNICI

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Od po~etokot na ovoj mesec, vo Veterinarnata bolnica vo seloto Petrovec, vo okolinata na Skopje, najverojatno }e po~ne so rabota dolgo najavuvaniot stacionar za ku~iwa - skitnici. Predvideno e vo ovoj stacioar mese~no da se tretiraat 200 ku~iwa. Zdravite ku~iwa }e bidat sterilizirani, a bolnite }e se uni{tat so eutanzija

Prikaznata veli deka ku~eto e najveren prijatel na ~ovekot. Mnogu gra|ani vo svoite domovi ~uvaat ku~iwa - qubimci. Tie se gri`at za niv kako za ramnopravni ~lenovi na semejstvoto. Ku~iwata se najdobri prijateli i na malite de~iwa i na osamenite lu|e. No, {to se slu~uva so ku~iwata skitnici?

Sekojdnevno po na{ite ulici mo`e da zabele`i kako se {etaat ku~iwa - skitnici. Duri e i rizi~no gra|anite da se dvi`at sami vo ranite utrinski ili docnite ve~erni ~asovi. Za da bide rizikot pogolem pridonesuva i studot i gladot. Na ovie gladni ku~iwa, slu~ajnite minuva~i mo`at da im bidat meta na napad. A u{te potragi~no e ako ovie ku~iwa ja poseduvaat bolesta besnilo. Dovolno e samo da ve kasnat i da ve zarazat. Opasno e i toa {to tie, zaedno so lu|eto - skitnici, vo kontejnerite baraat hrana za da pre`iveat. Pra{awe e dali tie tamu }e najdat ne{to. Sigurno e samo toa deka od nivnoto prebaruvawe, se {irat najrazli~ni mirizbi, {to sekako e u{te eden rizik za zdravjeto na lu|eto. Sekojdnevno se zgolemuva i brojot na lu|eto so rani po teloto, pridizvikani od ovie ku~iwa. Koga lu|eto }e se najdat opkru`eni so ku~iwa, ednostavno ne znaat {to da pravat. Dali da begaat, dali da frlaat po niv so kamewa ili kakvi bilo predmeti koi }e im se najdat vo blizina? Lu|eto velat deka vo vakov slu~aj treba samo da pominete pokraj niv, kako da ne gi zabele`uvate. No, kako da ne gi zabele`ite krvolo~nite o~i na ovie yverovi, koi edvaj ~ekaat da griznat od va{eto telo!?

I dodeka lu|eto se `alat, odgovornite velat deka problemot za kuso vreme }e bide nadminat. [interskata slu`ba, vo izminatiov period, po s# izgleda deka dovolno ne se gri`e{e za ovoj problem. No, ona {to prijatno n# iznenaduva, a se odnesuva na ovoj problem e otpo~nuvaweto na rabota na dolgo najavuvaniot stacionar za ku~iwa - skitnici, koj se predviduva so svojata rabota da startuva vo po~etokot na ovoj mesec. ]e bide lociran vo Veterinarnata bolnica vo seloto Petrovec, vo okolinata na gradot Skopje. Odgovornite od gradot velat deka denovive treba da se potpi{e dogovor, so rakovodstvoto na ovaa institucija. Po negovoto potpi{uvawe se predviduva da otpo~nat rabotite za preadaptacija na novite postojni objekti. Vo dogovorot }e bide preciziran i iznosot na sredstva {to treba gradot, kako avans, da & gi dade na Veterinarnata bolnica, za prenamenata na objektot vo Petrovec. Spored ovoj proekt predvideno e mese~no da se tretiraat okolu 200 ku~iwa. Zdravite ku~iwa }e bidat sterilizirani, a bolnite }e bidat humano uni{teni so eutanzija.

So ova kone~no po~na da se nayira re{avaweto na problemot so bezdomnite ku~iwa vo gradot, koi spored nekoi procenki ja dostignuvaat brojkata od 20.000.