Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

BALON SO MUSTA]I

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Voobi~aeno dremam i razmisluvam, no se pra{uvam: Dali ovie razmisluvawa da gi napi{am ili da se obidam da gi zaboravam? ]e se zapra{ate, zo{to? E, zatoa {to stanav qubomoren i po~nav da se nerviram. Vo posledno vreme, mojata sopruga sekoe utro mi raska`uva son, vo koj bila vo dru{tvo so nekoj od sega{nite politi~ari. Vo po~etokot ne obrnuvav vnimanie, bidej}i tie {to gi sonuvala ne bea pomladi i poubavi od mene, osven {to imaa mnogu pari. Si velev, nie Makedocnite `iveeme od qubov - za qubov, a ne od pari i za pari i za toa ne se sekirav. Ubeden bev deka parite nema da ja prela`at, pa da se zalepi za nekoj starec celiot so bemki po liceto i kusogled. Arno ama koga po~na da mi gi raska`uva sonovite za Premeirot, negoviot potpretsedatel, pa nekoi od ministrite polni so energija, pamet i pari po~nav da qubomoram i da se nerviram. Najmnogu se iznervirav koga mi gi raska`uva{e sonovite so Premierot i Pretsedatelot na dr`avata.

Sonuvam veli taa, oble~ena vo belo so venec na glavata, tr~am kon rajot. Pokraj mene od dvete strani raznobojni cve}iwa, a me|u niv de~iwa so beli krilca lebdat kako p~eli~ki i me pozdravuvaat. Pred rajot me ~eka eden ~ovek, koj od daleku mi li~i na Isus Hristos, a koga se dobli`iv do nego gledam deka toa e Premierot. So ra{ireni race me pre~ekuva i mi veli: "- Ajde ov~i~ke, dojdi da ti go poka`am rajot, a otkako }e ti go poka`am }e se vrati{ nazad da im raska`e{ na site Makedonci, kolku e ubavo tamu. Sakam site da gi odvedam vo rajot, a za da ne se bunat i protivat ti }e treba da im raska`e{, kolku vo nego e ubavo. ^ovekot koj ~as mi li~e{e na Isus Hrisos, a ~as na Premirot me pro{eta niz rajot, a potoa me izvede nadvor i me isprati da im raska`uvam na site za rajskite ubavini. Dolgo vreme odev me|u narodot se trudev da objasnam, no za `al, nikoj ne mi veruva{e. Se ~udev kako mo`at da ne mi veruvaat koga toj (Isus ili Premierot) me pro{eta vo rajot. Se obidov i na `ivotnite da im raska`uvam, no tie samo bledo }e me poglednea i }e me odminea kako voop{to i da ne me zabele`ale. Razo~arana letnav vo vselenata da pobaram drugi lu|e so nade` deka mo`ebi tie }e mi poveruvaat. Si rekov, ako ne najdam nekoj {to }e mi veruva }e se vratam i }e mu predlo`am na Isus ili Premierot da go smenime narodot i da izmislime nekoi drugi lu|e, koi bez razmisluvawe }e ni veruvaat". Koga go doslu{av sonot dlaboko vozdivnav, no vo du{ata po~na janya da me jade. Soprugata be{e tolku voodu{evena i vozbudena, a mene ne mi be{e jasno dali toa voodu{evuvawe e od rajot ili od ~ovekot (Isus ili Premierot). Si rekov, a be toj pove}e narodot ne mo`e da go la`e, ama ako ja izla`e nea taa }e otide so nego, a jas }e ostanam bel vo o~ite. Sepak, malku se smiriv i si rekov deka e toa bo`ja rabota, ako treba da bide }e bide, pa i neka bide.

Sledniot son, veli taa e malku ~uden. "Sonuvam kako letam vo oblacite vo nekoi momenti kako da javam na nekoj balon so crni musta}i, a vo nekoi momenti kako orel vo klunot da me nosi. Letam nad razni zemji, moriwa, ezera i reki, a nad mene oblacite ispu{taat 'doj~ marki', dolar~iwa, evra i drugi stranski pari. Me|u niv baram denari, no za `al, ni eden ne najdov. Gledam dolu i ja baram Makedonija, no nikako da ja pronajdam. Kako e mo`no toa da is~ezne koga cel svet znae za nea. Voznemirena se liznav od balonot so musta}i i po~nav da pa|am. Pa|aj}i se nabodev na eden visok {ilest kolec i toa pravo vo srceto. Od silna bolka se razbudiv, no pred da se razbudam zabele`av deka toa ne bilo obi~en kolec tuku xamija". Kako mo`e{e da bide baksuz, pa da se nabodi na xamija, svativ koga soprugata zavr{i so raska`uvaweto. Kako ne padna vo crkvata i toa po mo`nost vo oltarot, pa da te proglasime za svetica vo tretiot milenium. Eh, kakva ~est }e ima{e ti }e be{e prvata `ena po dve iljadi godini {to vlegla vo oltarot. Ne e taka se pobuni taa. "Soprugata na pretsedatelot vleze vo oltarot i taa e sega svetica na tretiot milenium, i da ti e jasno", ostro mi veli taa "denes s# {to pravi vlasta e za prvpat, tie za s# se prvi.

Ovoj son ne me vozbudi nitu me voznemiri. [to e toa ~udno, {to taa na son letala. Denes od Pretsedatelot na dr`ava, preku Vladata i ministrite, pa do obi~nite gra|ani site so umot si letaat i toa na jave, a ne na son. A, toa {to se nadenala na xamija i ne e tolku stra{no za{to toa e realnost. Taa treba da bide zadovolna {to barem na son se nadenala na xamija i dobro e {to na jave ne se nadenala na nekoj anxar ili top koi vo Zapadna Makedonija gi ima vo izobilstvo. Samo nejasno mi ostana ona so parite, dali sletaa vo Makedonija ili se izgubija vo sonot i kade odleta balonot? Dali s# u{te leta nekade ili se zagubil vo nekoj prazen prostor, od koj ne mo`e da poleta?

Kutrata moja sopruga, ne znam dali da i qubomoram, da i se lutam ili da ja so`aluvam. Po~nav da se pra{uvam dali taa navistina sonuva raj, pari, letawe, novi fabriki i mnogu ne{ta ili pak seto toa budno go posakuva slepo veruvaj}i mu na ~ovekot (Isus ili Premierot), {to ja ~ekal pred rajot. Mo`ebi si velam ima bo`ja darba da gleda raboti {to nie obi~nite lu|e ne mo`eme da gi vidime. Ako e takva }e predlo`am da ja primat vo Vladata, bidej}i tamu }e bide najpolezna. Tamu site se u~eni i najblisku se do Gospod i pak }e i veruvaat.

Ako ja primat, vo slednoto moe pi{uvawe }e vi napi{am za nejziniot priem, a toga{ ~itajte me pak.