I kosata "zboruva"

FRIZURATA GO OTKRIVA KARAKTEROT

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Kosata i fri-zurata, osven navikite i vkusot na edna li~nost go otkrivaat i karakterot. Sekoja nova frizura gi otkriva ne samo na{ite fizi~ki, tuku i psihi~ki promeni. Spored nekoi eksperti od Akademijata za frizuri vo Milano, `enskata kosa ima silno vlijanie na ma`ite. Na prvo mesto ja istaknuvaat magi~nata mo} i silnoto vlijanie na kosata. Kako o~ite, taka i kosata "zboruva". Oblikot na frizurata otkriva mnogu individualni crti na odredena li~nost. Dokolku nekoja `ena ja vrzuva svojata kosa nisko, zad vratot, toa poka`uva deka stanuva zbor za samouverena i vozdr`ana li~nost. @ena, koja svojata kosa ja nosi zali`ano e nesigurna, povle~ena vo sebe. Istoto va`i i za pripadnicite na posilniot pol. Dolga kosa, koja{to slobodno pa|a na ramenicite zboruva mnogu za taa li~nost. Vo nea se otkriva neobi~na i silna energija impulsivnost i inicijativa vo li~nite odnosi. Kaj ma`ot so dolga kosa, pa duri i nesredena kosa otkrivame li~nost so boemski karakteristiki. Ovie li~nosti se isto taka nesigurni i licemeri. Kratkata kosa sekoga{ otkriva samouvereni, borbeni i otvoreni lu|e. Tie se lideri ne samo vo prijatelstvoto, biznisot i sportot, tuku i vo seksot. I dvata pola mnogu sakaat stepenest oblik na frizura. Taa se odlikuva so pozitivni crti: smirenost, kompromis, humanost i golem optimizam. Onie `eni koi se opredeluvaat za kuso stri`ewe ili nekoi ekstravagantni frizuri ja otkrivaat svojata sklonost kon rizici i seksualni avanturi. Sepak tie se odlikuvaat so prakti~nost i hrabrost.