Muzika

CD NA SIMON TRP^EVSKI SO [OPEN

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Muzi~kata mladina na Makedonija neodamna go izdade svoetonovo CD koe{toe ispolneto so zvuci od klasi~nata muzika. Vsu{nost, na ova CD e snimeno muziciraweto vo `ivo na eden od najdobrite makedonski pijanisti, Simon Trp~evski. Ovaa muzika e onaa {to Simon ja otsviri na "Ohridsko leto", koja{to be{e izbor od muzikata na [open, a na programata na Festivalot be{e postavena po povod 150-te godini od smrtta na ovoj velikan.