Najposetena za 1999 godina

6.000 POSETITELI NA IZLO@BATA NA PETLEVSKI

Podgotvila: Jasminka MARKOVSKA

  • Ordan Petlevski e roden 1930 godina vo Prilep. Motivite vo delata na ovoj makedonski umetnik, priznat vo zemjava i svetot, koj rabote{e i tvore{e vo Zagreb, Hrvatska, se tokmu od podnebjeto na ovie dve zemji. So svetska slava se zdobiva na nepolni 30 godni, od koga ima izlo`uvano niz svetskite izlo`beni saloni i muzei.

Vtorata posthumna retrospektivna izlo`ba na delata na Ordan Petlevski (posle onaa od maj vo galerijata "Klovi~evi dvori" vo Zagreb), koja{to be{e imenuvana kako monografija, bidej}i bea opfateni delata od negovoto celokupno tvore{tvo, pobudi najgolem interes kaj makedonskata publika. Ovaa izlo`ba be{e najposetena vo izminatata 1999 godina. Na izlo`bata dojdoa okolu 6.000 vqubenici vo likovnata umetnost, a bea kupeni site plakati i monografii izdadeni po povod izlo`bata, koi{to ~inea 700 denari, {to i ne e taka eftino za na{i uslovi.

Izlo`bata na Petlevski be{e postavena vo Muzejot na sovremena umetnost vo Skopje, za posetitelite be{e otvorena celi dva meseca i trae{e s# do 12 januari 2000 godina. Vo tekot na traeweto na ovaa prekrasna izlo`ba, vo MSU be{e prika`an i dokumentarniot film, posveten na golemiot makedonski slikar Petlevski, koj datira od 1971 godina {to e re`ija na Branko Gapo, a po scenario na Sowa Abaxieva Dimitrova.

Ovaa izlo`ba, so bogatata monografija, bea zaedni~ki proekt na Makedonija i Hrvatska, pod organizacija na MSU vo Skopje i galerijata "Klovi~evi dvori" od Zagreb. Na nea se pretstaveni 238 dela, masla na platno, crte`i i grafiki, od koi{to najgolemiot del se vo sopstvenost na negovoto semejstvo, drugiote del e vo sopstvenost na MSU od Skopje i na galerijata "Klovi~evi dvori".