Reporta`a od gradskite ulici

BEGAJTE TO^ACI DA NE VE PREGAZAT PE[ACI

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Vo gradot Skopje kako i vo sekoja druga svetska metropola, osobeno poslednive godini, ima s# pove}e prevozni sredstva. Ednostavno, "bogatstvoto" i "ubaviot" standard si go storija svoeto, pa taka, sekoe doma}instvo mora da ima avtomobil, a naj~esto i dva. I kako {to vo Evropa s# se odviva po nekoj red, taka e i kaj nas. Pa, fakt e deka i Makedonija e vo Evropa. Sepak, koj im e vinoven na faktite koga kaj nas vladeat pravilata.

FAKT 1:

Hrabrite gi sledi sre}a.

PRAVILO 1:

E bogami ne e taka. Vo na{ata dr`avi~ka rabotite se ogleduvaat od ogledalo i se prevrteni. Pa taka, na primer, ako spored faktite logi~no bi bilo na pe{a~ki premin, pe{acite koi sakaat da preminat otsprotiva, a imaat prednost, praktikata veli: Kolona pe{aci - stoj! Avtobusi, avtomobili, motori - napred! I ottuka se gleda deka Makedoncite si se dr`at do narodnata: Posilniot pobeduva. Koj mu e vinoven na pe{akot {to e poslab i ne e na trkalca.

FAKT 2:

Bezbednosta na pe{akot e najgolema na trotoarite.

PRAVILO 2:

Pe{akot na ulica, kolata na trotoar. Pa, poveli - pe{ki. Samo vnimavaj da ne dopre{ nekoj ubavo parkiran avtomobil za da ne se pobuni (preku postaveniot alarm) i vnimavaj nekoj zalaufan na trkala i koga si na trotoar da ne te sobere pod trkala.

FAKT 3:

Gradskite ulici se komotni, dobro asfaltirani i estetski imenuvani, a na aglite se ozna~eni so soobra}ajni znaci i semafori koi svetat.

PRAVILO 3:

Na sekoja ulica ima golema turkanica. Semafori ima, no ne svetat i nema dupki, tuku krateri. Isto taka, Makedonija e edinstvenata evropska zemja koja ima soobra}ajni znaci i za stranci (KFOR), pa poradi toa {to premnogu znaci ima (stranski i doma{ni), doma{nite se vadat. Zatoa, vnimavajte {oferi. I vam ne vi e lesno.

Sepak, najte{ko im e na to~acite.

Za niv PRAVILOTO glasi:

Begajte to~aci da ne ve pregazat pe{aci.