Odr`ana Konvencija na SDSM vo hotelot "Aleksandar Palas"

OPOZICIONATA PARTIJA POVTORNO AKTIVNA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Za pogolemite slabosti na Partijata, liderot na SDSM gi konstatira: pasivnata kritika na vlasta, nedovolniot kontakt so narodot, docneweto na konstutiraweto na gradskata organizacija na SDSM i pasivnosta na odredeni pratenici od redovite na SDSM vo Sobranieto
  • SDSM }e formira vlada vo senka, koja }e podgotvuva alternativni zakonski proekti i }e ja sledi rabotata na ministerstvata vo Vladata

Na 22 januari, vo hotelot "Aleksadar Palas" se odr`a prethodno najavenata Konvencija na SDSM, na koja se analiziraa rezultatite od poslednite pretsedatelski izbori, a temata predizvika pove}e~asovna debata. Izborite se potvrda deka SDSM e najgolema partija vo zemjava, partija koja za samo edna godina po porazot na parlamentarnite izbori uspea da go udvoi brojot na sopstvenoto ~lenstvo i da stane koalicionen partner na makedonskata politi~ka scena. Na Konvencijata bea pokrenati i drugi pra{awa: da se napravi so drugi partii front, koj od vlasta i me|unarodnite faktori }e pobara garancija deka na slednite izbori nema da se slu~uvaat novi falsifikati i se ponudija odgovori za obvinuvawata za antialbanstvo i antibugarstvo na SDSM. Osobeno samokriti~ki bea \or|i Spasov i Radmila [e}erinska, koi smetaat deka ne treba da se ignoriraat kriti~kite ocenki za SDSM, kako partija koja se obvinuva za albanofobstvo, antinatovska orientacija i za imix na porane{nite komunisti. Ne smeevme da dozvolime, na{ite stavovi da bidat izmanipulirani vo javnosta i da dobieme takvi kritiki, izjavi [e}erinska. Spasov pak misli deka Albancite treba da se ubedat, deka so vra}aweto na SDSM na vlast se garantira nivnata ramnopravnost i bezbednost, a isto taka odnosite so Bugarija }e se unapreduvaat, no isklu~ivo na ramnopravna osnova, a ne da se gazi na sopstvenoto dostoinstvo. Tito Petkovski, u{te edna{ go potvrdi svojot stav deka za{titata na nacionalnite interesi ne e albanofobija i voedno gi tolkuva{e ovie obvinenija kako alibi na vladeja~kata partija. Na Konvencijata, na delegatite im se obrati i liderot na SDSM, Branko Crvenkovski, koj najprvo hronolo{ki se osvrna na dejstvuvaweto na Partijata, koja{to be{e na vlast od 1992 do 1998 godina. Vo toj period, na{ite opredelbi, izdignati na nivo na nacionalni i dr`avni interesi, bea jakneweto na suverenitetot na dr`avata, sorabotka so Evropskata unija i so NATO-alijansata, reformite vo ekonomskiot sistem kako i jakneweto i po~ituvaweto na pravnata dr`ava, istakna Crvenkovski. Pravej}i osvrt na minatogodi{nite pretsedatelski izbori, toj izjavi deka i po 15 meseci od vladeeweto na Koalicijata za promeni nema nikakov napredok vo dr`avata. VMRO-DPMNE ima{e za cel da ja izolira SDSM od politi~kata scena, no izborite poka`aa sprotiven efekt. Toj u{te edna{ go prezentira{e stavot na Partijata i li~nite `elbi i ambicii za predvremeno zaminuvawe na ovaa vlast i iznuduvawe predvremeni izbori, preku, kako {to re~e, formirawe {irok politi~ki, gra|anski, intelektualen i mediumski front. Sepak edna od pogolemite slabosti na Partijata, liderot na SDSM ja konstatira pasivnata kritika na vlasta, bez da se ponudi alternativen koncept. Zatoa SDSM go napu{ta ovoj princip i }e formira vlada vo senka, koja }e podgotvuva alternativni zakonski proekti i }e ja sledi rabotata na ministerstvata vo Vladata. Drugite slabosti na SDSM, prizna Crvenkovski se nedovolniot kontakt so narodot, docneweto na konstutiraweto na gradskata organizacija na SDSM i pasivnosta na odredeni pratenici od redovite na SDSM vo Sobranieto.

327 delegati prisutni na Konvencijata, so tajno glasawe ja iska`aa svojata doverba kon liderot Branko Crvenkovski, sekretarot na Partijata, \or|i Spasov i partiskite organi.