Koprodukcija na "Elektrostopanstvo, Vlada & Svetska banka kompani"

FAZEN ELEKTRO[OK SO POSKAP KILOVAT

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Vinovnik za novite ceni e Svetskata banka i site drugi me|unarodni organizacii. Vladata na Republika Makedonija nema nikakva vrska so poskapuvaweto na strujata vo Republika Makedonija!
  • Stru~wacite po ekonomija tvrdat deka zgolemuvaweto na cenata na strujata }e predizvika inflacija i destabilizacija na makedonskoto stopanstvo. Mnogu znaat stru~wacite po ekonomija {to }e se slu~i!

Dru{tvoto so neograni~ena neodgovornost "Elektrostopanstvo na Makedonija & Vlada na Republika Makedonija kompani" od prvi fevruari }e ja poskapi strujata, }e se zadol`i kaj Svetskata banka za, ni pomalku ni pove}e, 61,5 milioni germanski marki po {to vo Makedonija }e pote~e med i mleko i "posolena" struja vo `icite i taka narodot }e si `ivee sre}no do krajot na svojot `ivot. ESM }e se zadol`uva, a rajata }e go vra}a kreditot. Na direktorot Goran od ESM dobro mu stoi prezimeto. Ednostavno ~ovekot znae kako da go molze narodot. [to sudbina }e ima{e ovoj narod?! Mu se pogodija rafajlovcite. Edniot od "Mlekarnica", drugiot od "Elektrika".

Ujdurmata na elektri~arite nare~ena "poskapuvawe na strujata" }e se odviva planski vo dve fazi. Vo prvata faza e predvideno poskapuvawe od 11 otsto, a vtorata opfa}a ukinuvawe na letnata (poevtinata) tarifa i naplatuvawe na strujata samo po zimska (poskapa, se razbira) tarifa. Spored predvidenata dinamika od ESM, prvata faza }e po~ne da se realizira od prvi idniot mesec, a vtorata od prvi april. Stopanstvenicite so struja ne sakaat odedna{ da go stresat narodot. Do prvi april korisnicite na uslugite od ESM }e se naviknat na toa Premierot i Generalniot na strujnoto stopanstvo {to podlaboko da gi pikaat svoite race vo nivnite xebovi.

Vo periodot na adaptacija na gra|anite od najaveniot elektro{ok, nekoj }e poglumi malku deka e neprijatno iznenaden, a potoa }e dade kvaziobjasnuvawe deka strujata mora da poskapi poradi pritisokot od Svetskata banka. Zna~i, vinovnik za novite ceni e Svetskata banka i site drugi me|unarodni organizacii. Vladata na Republika Makedonija nema nikakva vrska so poskapuvaweto na strujata vo Republika Makedonija!

Generalniot Rafajlovski mo{ne stru~no im objasni na elektropotro{uva~ite deka ESM vo momentov ima nenaplateni pobaruvawa od okolu 100 milioni dolari {to go ote`nuva negovoto rabotewe i tokmu poradi toa toj mora da posegne po ve}e ispraznetite xebovi na gra|anite. Voop{to ne se somnevam vo toa deka narodot }e ja sfati makata na Goran. A, treba i da se zadol`i ~ovekot. Aj neka ka`e nekoj sega deka imame nerazbran narod!

Sega{nite vlastodr{ci koga patuvaa kon foteljite voop{to ne vetija deka za vreme na nivnoto vladeewe }e ima poskapuvawe na benzinot, nitu pak na strujata. Eve, sega tie pravat ne{to {to duri i ne go vetile. Tie toga{ zboruvaa za mnogu drugi raboti - deka }e ni donesat milijarda dolari, deka }e ima vrabotuvawa, deka }e poskapi tutunot (mislea na otkupnata cena), deka narodot }e ima pove}e pari, deka site }e `iveeme sre}no koga tie }e dojdat na vlast. Ovie vetuvawa gi podzaboravija, ama sepak pravat ne{to {to ni na kraj na pamet ne im padnalo da go vetat vo predizbornata kampawa. Mnogu umna vlast n# vodi na patot kon pota`na idnina.

Stru~wacite po ekonomija tvrdat deka zgolemuvaweto na cenata na strujata }e predizvika inflacija i destabilizacija na makedonskoto stopanstvo. Mnogu znaat stru~wacite po ekonomija {to }e se slu~i! I kako {to najavuvaat nezavisnite provladini vesnici, nema somnenie deka Vladata }e go prifati baraweto na ESM za poskapuvawe na cenata na elektri~nata energija. Za drugo mo`ebi ne, ama za ova treba da im se veruva na ovie mediumi. Si ja znaat lu|eto rabotata, zbor da nema.

Zna~i, kako {to stojat rabotite, od prvi fevruari }e `iveeme "na povisoka noga". ]e n# gree i }e n# osvetluva poskapa struja. Du{manite mo`at samo da ni pozavidat.