Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

TRUMANOVI JAJCA

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Vo posledno vreme pamet nemam vo glavata, ne mo`am da zadremam, a kamo li pak ne{to da razmisluvam. So okokoreni o~i se yveram vo televizorot, a tamu, vo nego, ne gledam lu|e, tuku s# nekoi yverovi gladni za sirovo ~ove~ko meso. Eh, kade e toa pusto ednoumie, toj proklet komunizam, pa da si ja zapeeme "Od Vardara pa do Triglava", so trskite na ramo da pojdeme do siniot Jadran i da lovime ribi!? Spored nekoi, toj komunizam nekako n# stesnuva{e, ja nemavme celosnata demokratija, moravme ~estopati na odmor da odime vo re`ija na sindikalnata organizacija, a ne spored svoja `elba, koga i kade da odime. Ripnaa progresivnite sili, go zakopaa komunizmot i gi otvorija prostorite da letame kade {to sakame. Kolku ni e ubavo sega. Demokratija, kolku ti du{a saka! Od poodamna, na zapad od Skopje, slobodno {etaj duri do Saraj i Matka, a na istok od neodamna pak, duri do naselbata ^ento. Porano koga taa naselba ja vikavme Singeli} navistina imeto ne be{e na{e, no niz naselbata mo`evme slobodno da mineme, a sega koga se vika ^ento, mo`eme samo do nea da dojdeme. Se se}avam, porano nekolkupati odev do eden dale~en grad Kumanovo i slobodno minuvav preku slavnoto Ara~inovo. Toga{ tamu ara~i (danok) ne zemaa, dodu{a }e preleta{e nekoj kamen, no so ume{no vozewe mo`e{e da se odmine. Sega tamu ara~ zemaat i toa vo krv. Na sever, terenot e neprooden, a i da e, tamu se zloglasnite Srbi za koi ne smeeme nitu da pomislime. Zasega najbezbedno i najlesno e na jug. Vo toj pravec ne mora da koristime nikakvo prevozno sredstvo, tuku od Kameniot most mo`eme da skokneme vo Vardar, a toj lesno }e n# odnese ne vo tu|ina, tuku vo na{eto Egejsko More. Tamu Grcite }e n# pre~ekaat bez da platat i }e n# sortiraat kako hrana na golemite ribi.

Starite velat "Nagore visoko, nadolu dlaboko", nema izlez, no za nas sepak ima. Toa e Vardar koj eden den site }e n# odnese vo Egejot i taka, edna{ zasekoga{, }e se obedinime.

Sedam na drvenata stolica pred televizorot, no ne dremam, tuku gledam vo nego, gledam yverovi gladni za ~ove~ko meso. Odvreme navreme }e se pojavi po nekoj nejasen ~ove~ki lik i }e re~e deka sme dobile ~estitka od me|unarodnata javnost za silniot razvoj na demokratskite procesi i deka me|unacionalnite odnosi ni se tolku mnogu relaksirani, kako nikoga{ dosega.

Gledam, slu{am i se pra{uvam. Dali taa me|unarodna javnost misli deka site nie sme ajvani, pa mo`e da n# java kako saka i koga saka? Mo`ebi e vo pravo, bidej}i ne si go znaeme potekloto i korenite, mo`ebi navistina sme ajvani, no ne sme svesni za toa. Ne e ubavo taka da si igraat so nas! Edna{ da ni velat deka nie sme najstara civilizacija, a potoa da n# javaat i da n# bodinaat kako magariwa! Vreme e da ni izdadat veterinarsko uverenie spored koe }e znaeme dali }e prodol`ime da paseme ili pak }e uvezuvame in`enering - hrana polna so hemikalii i raznorazni bakterii. Ako e taka treba vedna{ da se raspu{ti Ministerstvoto za ekologija. Edna{ imam slu{nato deka muvlosaniot ka{kaval bil najkvaliteten i najvkusen. Zatoa toa ministerstvo treba da se reorganizira vo ministerstvo za muvlosuvawe. Kaj nas, ne samo ka{kavalot, tuku skoro s# ni e muvlosano, od mozocite do piperkite. Toga{ uvezeniot ka{kaval od Bugarija }e go muvlosuvame i, zaedno so muvlosanite mozoci, }e gi izvezuvame vo zapadnite i severnite zemji. Navistina ka{kaval i sirewe mora da uvezuvame, bidej}i kako {to prethodno pi{uvav, kravite }e gi proglasime za nacionalen simbol i sveto `ivotno na dr`avata, a ovcite predlagam da bidat proglaseni za grbovi na op{tinite i selata. Toga{ }e nema {to da molzeme i }e nemame mleko. Vpro~em i za mlekoto ima re{enie, no ne znam kolku }e se isplati. Postarite sigurno se se}avaat deka porano mnogu se uvezuva{e mleko vo prav i nekakvi Trumanovi jajca. Za mlekoto i jas se se}avam, no za Trumanovite jajca voop{to ne mi teknuva. Mo`ebi, toga{, tie do nas ne doa|aa. Mo`ebi toga{nite kravi vo ednopartiskoto rakovodstvo gi zadr`uvaa za sebe, za priplod, ne znam. Ako na{ata dr`ava povtorno po~ne da uvezuva prav za mleko i Trumanovi jajca, }e nema potreba od `ivinarski farmi taka {to na Agencijata za razvoj mnogu }e & olesni. Mesto da gradi `ivinarski farmi, so tie pari mo`e da ja izgradi zapo~natata pruga kon Istok. Koga taa pruga }e se izgradi, mnogu lesno }e vlezeme vo Bugarija, a od tamu, zaedno so nea, i do golemata Evropa koja{to odamna, so ra{ireni race, n# ~eka. Taa n# ~eka, no nie sami ne mo`eme da stigneme do nea, zatoa e tuka majka Bugarija koja odvaj ~eka da n# vpregrne i da ni ja poka`e Evropa.

Prugata, po~ituvani ~itateli, vo ovoj moment e najva`nata rabota. Samo so nea }e gi zaobikolime i Grup~in i Ara~inovo i }e stigneme, ne vo Evropa, tuku i podaleku - vo maj~inata.

Ako do idnoto moe pi{uvawe prodol`i izgradbata na prugata, }e se javam so novi informacii, a toga{ ~itajte me pak.