Izlo`bi

ULICITE NA MIL^O MAN^EVSKI VO SVETOT

Podgotvila: Jasminka MARKOVSKA

Na 22 januari 2000-ta godina, vo muzejot Moderna vo Stokholm }e bide otvorena izlo`bata na 130 fotografii na Mil~o Man~evski i delata na likovniot umetnik Jovan [umkovski. Po toj povod, vo ovoj grad }e bide prika`an filmot "Pred do`dot", }e se odr`i predavawe za sovremenata makedonska umetnost i }e bidat priredeni pridru`ni manifestacii vo koi{to }e bide pretstavena na{ata zemja.

Na 22 januari 2000-ta godina, so promoviraweto na katalogot so fotografiite na Man~evski "Ulica", vo Trst, Italija, }e bide viden i od italijanskata publika. Ovaa izlo`ba se planira da bide prika`ana i vo Francija i Amerika, a Amerikanskoto akademsko spisanie za istori~ari, koe{to od pe~at }e izleze kon krajot na januari, }e mu posveti posebno vnimanie na filmot "Pred do`dot".