Knigi

"ETIKATA DENES"

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Istra`uva~koto razgleduvawe na etapnata razvojna linija na etikata kako nauka, na nejziniot domen na prou~uvawe i na s# ona {to taa go nosi vo pozitivna konotacija, kako dobrina i kako nauka za finite ne{ta, vnimatelno e sublimirano i vneseno vo najnovata kniga na prof. d-r Kiril Temkov. Vo ovaa najnova kniga, profesorot gi ima izneseno eti~kite normi i nau~niot aspekt, no vr{i i prodlabo~eno, mislovno navleguvawe na istite najzna~ajni pra{awa na etikata kako nauka.

Zatoa ova delo (kako {to veli i samiot, vo NA SON^EVATA STRANA) za sovremenite pra{awa,...saka da bide i eti~ka kniga, koja }e zboruva i so svest i so sovest, i so opredelba i so srce, i so um i so moralisti~ki zanes.

Kao {to na son~evata strana na ulicata n# presretnuvaat i galat svetlinata i toplinata na Vselenata - na son~evata strana na etikata mislime deka blika ~ove{tinata vo nejzinata oblagorodena i razumna smisla, taka davaj}i mu najubava svetlina na `ivotot.

Profesorot Kiril Temkov e roden vo Kavadarci, vo1943 godina. Ima diplomirano filozofija na Filozofskiot fakultet vo Skopje, kade ima i doktorirano vo 1982 godina. Avtor e na knigite "Osnovite na eden nov Univerzitet", "Panorama na estetskite idei od vtorata polovina na 20-ot vek", "Otvoren univerzitet", "Mito Haxi Vasilev - Jasmin", "Etika". Toj e preveduva~ i komentator na knigite: "Pragmatizam" od Vilijam Xojs, "Kritika na prakti~niot um" od Imanuel Kant, "Tvore{tvoto i muzejskata estetika" od Pavao Vuk - Pavlovi}, "Nau~na rasprava za metodot" od Rene Dekart, "Za slobodata" od Xon Stjuart Mil, "Ecce homo" od Fridrih Ni~e i "Igrata i vremeto" od d-r Luka Pro{i}. Profesorot Kiril Temkov e osnova~ i urednik na prvoto privatno spisanie vo Makedonija "Eti~ki tetratki", a ima predavano i na pove}e u~ili{ta i fakulteti vo dr`avava.