PISMA

FRLETE GI "VA[ITE" GLASOVI VO VARDAR!

So naslovot i go po~nuvame ova na{e pismo. Frlete gi "va{ite" glasovi vo Vardar, Vardar s# nosi i s# ~isti od Vrutok do Solun - niz cela makedonska zemja. Od kade bre bra}a dobivte takvo pravo da raspolagate so izbira~ki glasovi, koi se sopstvenost samo na samite poedinci izbira~i i na nikoj drug {to ja krenal op{akata, pa da si gi zeme vo svoja sopstvenost!? I koj vi dava za pravo so niv da trguvate i da ja turnete Makedonija vo ropstvo?

Da znaete i da vi e jasno kako sonce deka makedonskiot narod ni sega, ni vo idnina deka nema da se predade od ova par~e makedonsko kopno i nebo za gnasni trampi. Sakate Makedoncite da vi kleknat na kolena pod va{ata sabja, gnasna i predavni~ka, so predavawe na va{iot narod na kogo mu go odzemate i sakate da mu go prodadete negovoto, a vie da go smestite pod va{ata ni{ka za da bidete na golemo republi~ko mesto. Ne daj bo`e da bidete izbrani za glavni na ovaa ve~no porobuvana i ograbuvana zemja, ama sekoga{ ostanala i }e ostane so gordo krenata glava koja{to sabjata ne ja se~e i so ispr~eni gradi koi{to kur{um ne gi probiva.

Da ~uete i da znaete deka Makedonija ne e belosvetska dama (prostitutka), pa sekoj mo`e da & pravi {to saka i da znaete deka Makedonija e ~ista kako solza i ne se predava od svoeto doma}insko bitie. Vie bra}a, mnogu skap~ii ste bile, za eden grst odzemeni glasovi na ~esnite izbira~i, mislite deka od va{ata usta poteklo zlato!? Toa e la`no i aramisko zlato na koe Makedonija nema da nasedne. Vie po~navte da kopate gu{ter~e, ama }e iskopate zmiv~e, da znaete i da vi bide jasno. Prestanete da se falite deka na site }e ni bide podobro so vas. Sme go videle "dobroto" porano i znaeme {to }e ni bide ako ja kupite za va{ite evtini glasovi, {to bez pardon gi grabate od imatelite na pravo na glas, a vie zemate pravo na glasovi!

Za kraj, draga Redakcijo, }e ve pra{ame dali }e go objavite ova na{e pismo. I dali vi "stiska" da go storite toa vo sega{nive matni vremiwa. Nie, petmina sosedi, eve imame "stiskalo" da vi go napi{eme ova pismo i povelete na gosti kaj sekoj poedine~no. Tekstot e najdobro da go objavite kako {to e napi{an, a ako mu gi doteruvate ve|ite, gledajte da ne mu gi iskopate o~ite.

Vo o~ekuvawe deka }e bidete fer, vi blagodarime nie, malo gnezdo na va{eto mngoubrojno jato na ~itateli

Mitko J., Drage B., Janko M. i Trajan P. site ~lenovi na VMRO-DPMNE i Slave Bla`evski bez partiska opredelenost

S. Bla`evski

 

VO IME NA VISTINATA

Zdru`enieto na PM "Egej" od [tip, otsekoga{ svoite javni oglasuvawa, napisi i ragirawa vo dnevniot pe~at vo R. Makedonija i nadvor od nea, go pravi na najdemokratski na~in, vo imeto na Pretsedatelstvoto na Zdru`enieto na PM "Egej" od [tip, sekoga{ vodej}i smetka za pravata i odgovornostite, so nacionalno naso~uvawe spored programskite na~ela zacrtani vo Statutot.

Angel Radev od Radovi{, so negovata nedoslednost i proizvolnost vo napisot vo "Makedonsko sonce" (od 14.01. 2000-ta) nema nitu da ja zgolemi, nitu da ja namali anga`iranosta na Pretsedatelstvoto na ZPM "Egej" od [tip, da prodol`i so svojata aktivnost, no istovremeno da reagira na nevistinitite informacii od strana na nekompetentni "{kraba~i", vo ovoj slu~aj Angel Radev od Radovi{. Za da ja obelodenime vistinata, a pottiknati od napisot, zaradi javnosta, go izjavuvame slednoto:

Na 4-ti dekemvri 1999 godina, pokraj drugite na veselbata vo "Izgrev" vo [tip be{e i Angel Radev od Radovi{. Jadea, pieja, so Stojan Dimkov i dru`inata, smetkata (osven publikata koja si plati po 400 denari) za organizatorot i gostite e pokriena od parite dodeleni od Buxetot na RM ~ij del, odobren za ZPM "Egej" -[tip, na Stojan Dimkov mu se dadeni na raka, bez pokritie, bidej}i nemaat nitu `iro - smetka, nitu edinstven dano~en broj, nitu pe~at i {tembil, ama ima pari (od Sojuzot ovaa godina e smetkata vo Bitola) za da gi nagosti dojdencite, pa i Angel Radev od Radovi{.

A, kako poinaku Angel Radev od Radovi{ }e mu se oddol`i na Stojan Dimkov, ako ne na na~inot {to go storil?

I da pojasnime zaradi javnosta: Za 1998 godina od Buxetot na RM na smetkata na \or|i Donevski, ZDB vo Skopje, se prefrleni 800.000 denari za aktivnostite na ZMEM. Vo 1999 godina, na smetkata na Goce Petrovski (PNOMPEN) se dobieni 450.000 denari, a na ZD "Begalci" vo Skopje se dodeleni u{te 350.000 denari.

I na krajot, da go zapra{am Angel Radev od Radovi{, za dodelenite pari od Sojuzot, koi aktivnosti gi napravi vo Zdru`enieto?

So seta odgovornost vo imeto na ZPM "Egej" od [tip,

sekretar Vasil Simitxiev