Novi knigi, del od proektot

MAKEDONSKITE DIJALEKTI VO EGEJSKA MAKEDONIJA

Slavko MANGOVSKI

Minatata nedela, vo seloto Turnava, Strumi~ko, se odr`a promocija na kapitalnoto delo na d-r Kosta Peev pod naslov RE^NIK NA MAKEDONSKITE GOVORI VO JUGOISTO^NIOT EGEJSKI DEL. Knigata pretstavuva del od pogolem proekt {to se raboti vo MAKEDONSKATA AKADEMIJA NA NAUKITE I UMETNOSTITE. Spored recenzentot, akad. Zuzana Topoliwska, se raboti za va`en dokument koj kriti~ki go obrabotuva leksi~kiot fond na jugoisto~nite makedonski govori. Takvo delo ne postoi vo naukata, a negovata golema va`nost poteknuva od faktot deka materijalot doa|a od govori koi{to deneska ne se ve}e `ivi vo nivniot izvoren prostor; tie mo`at da se slu{nat samo od ustata na mal broj iselenici od najstarata generacija, rasfrleni niz balkanskite, a i nebalkanskite zemji. 

Leksi~kiot materijal od "Re~nikot" na Peev }e bide od neproceneta vrednost za idniot makedonski etimolo{ki re~nik. Na sve~enosta, pred prepolniot Dom na kulturata vo gostoprimlivoto selo Turnava govore{e i akad. Bla`e Ristovski, a poznatiot artist Mite Lazarov recitira{e tekstovi na kuku{ki govor. Nastapi i muzi~ka grupa od 3 kavali. Na promocijata ima{e gosti od cela Makedonija. Se nadevame deka fotografiite }e mo`at da ja dolovat toplata atmosfera i pokraj studenoto vreme.