Promocija na kniga

GALEBOT, SIMBOL NA ^OVEKOVIOT LET NIZ @IVOTOT

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Opeanite ~uvstva, nastani i zbidnuvawa se iskrena ispoved {to ima za cel da im ostavi na pokolenijata svedo{tvo i edno golemo soznanie deka ~ovekot nikoga{ ne umira, ako nosi vo sebe pravednost i deka vo ~ovekot ne se uni{tuva najsilnoto, najubavoto i naj~ednoto - `elbata za pravedna borba, `elbata za `ivot krunisan so pobeda.

Na 13. 1. 2000 god. vo salonot 19.19 vo prigodna atmosfera se odr`a promocijata na knigata "^ovekot Xonatan" vo tri dela i toa prviot del "Pesni" od pekolot... , vtoriot del "Bele{ki" od pekolot... - O, zemjo, otvori se!, i tretiot del, "Kraj na crveniot TEROR i po~etok na crniot" od pisatelot Xon - Tan, odnosno Milivoj Haxi Menovski. Kon ovie tri knigi priklu~en e i prevodot na povesta "Galebot Xonatan Livingston" od Ri~ard Bah. Celata zbirka e naslovena kako "Glas od pekolot na eden Makedonec", a toa e vsu{nost pekolot koj go pre`ivuva samiot avtor nepravedno osuden na robija, a negovata poezija vsu{nost e najiskren izblik od dlabo~inata na poetovata napatena du{a ili kako {to i samiot }e re~e:

Namesto voved

Od kade da zapo~namni samiot ne znam. Od po~etok?

Mnogu e !

Moram da po~nam, pa neka e od nekade. Samo da se po~ne...

Samo da se zapo~ne, da se znae. Da ne se zaboravi. Da ne se povtori.

Ovoj materijal e pi{uvan vo Pekolot. Ne e koregiran so ni{to, pa gre{kite koi ne se malku, prostete.

Najva`no e deka se pi{uvani od srce, od dnoto na du{ata.

Va{iot Xon-Tan

koj `ivee so Vas

Vo obidot da gi pre`ivee neprilikite i nepravdite koi mu gi nanel `ivotot avtorot simboli~no se identifikuva so galebot Xonatan koj prethodno letaj}i i probivaj}i se niz `ivotot o~ekuva da bide nagraden, a namesto toa e izbrkan od jatoto. Ostanuva sam, no kako {to i samiot }e potvrdi vo svoite stihovi ne potkleknuva, odi napred da go dostigne sovr{enstvoto i na toj pat, isto kako i galebot pa|a i povtorno se vivnuva vo viso~inite, a toa sekako }e go potvrdi i so sozdavaweto na ova negovo delo. Izblik na emocii vo ~asovite na dlaboka rezignacija ima vo stihovite od prvata kniga koja e prepolna so navra}awe na starite i sre}ni denovi pominati so svoite najbliski, no i dlaboka razo~aranost vo pravednosta na sistemot koj }e go ottrgne od pregratkite na najbliskite.Vo vrska so toa recenzentot na negovoto delo }e re~e: Za odbele`uvawe e nepresu{nata energija na ~ovekot Xonatan koj prosto so eden zdiv sozdava pove}e od 120 pesni vo tekot na 1979 godina. Vreme koga xelatot mu ja "otse~uva" gordata i dostoinstvena glava za da go strupoli vo bezdnata na prokolnatata i iskolnata zandana Idrizovo.

Tuka, prepelaj}i se vo smrde`ot na iljadnici nedostojnici go `ivee najnedostojniot `ivot. Sepak ne o~ajuva. Ne dopu{ta Xonatan da bide oddelen od jatoto {to mu zna~i `ivot. So izostren jatagan (penkalo ) mavta na site strani i namesto negovata pa|aat drugi glavi. Krvarat glavite na onie {to sakaat na galebot da mu gi skr{at kriljata }e go frlat na buni{teto za da prodol`i da `ivee vo smrdeata i reata na gnojot. Denes mnogumina od niv i samite se najdoa tamu.

Avtorot vo edna od svoite pesni }e re~e:

..."[to bi bilo ako se smenat

Samo na ~as?

Rolite na{i za mig?

-Te fa}a li trema?

Ti robija{, a jas nad tebe

Nekoja vlast!

Veruvaj mi da: Nepravdata

-]e ja snema!..."

Opeanite ~uvstva, nastani i zbidnuvawa se iskrena ispoved {to ima za cel da im ostavi na pokolenijata svedo{tvo i edno golemo soznanie deka ~ovekot nikoga{ ne umira, ako nosi vo sebe pravednost i deka vo ~ovekot ne se uni{tuva najsilnoto, najubavoto i naj~ednoto - `elbata za pravedna borba, `elbata za `ivot krunisan so pobeda.

Vo svojata treta kniga, za koja na promocijata zboruva{e advokatot m-r Bla`e Muratovski se izneseni faksimilite od presudite i site dokumenti i dokazni materijali vo vrska so slu~ajot na Skopskata staklarnica odnosno "Kristal staklo" i gospodinot Milivoj Menovski.

Inaku ~etirite izdanija izlegoa od pe~at na S. M. Pablik, od edicijata na Slobodoumni tvorci, kade {to kako {to naglasi i voditelot na promocijata ne postojat nikakvi cenzuri i "ureduva~ki no`ici", a izdava~kata ku}a e otvorena za sekoj slobodoumen tvorec.

Kompletot od 4 knigi mo`e da se nabavi vo redakcijata na "Makedonsko Sonce"