Vo pove}e op{tini niz Zapadna Makedonija

POLITIKA PRI SKLU^UVAWE NA BRAKOVITE

Pi{uva: Srebre Levkovski

  • Spored Ustavot na Republika Makedonija, vo ~lenot 7, mnogu jasno e ka`ano deka vo dr`avata, mladencite sklu~uvaweto na brakot pred mati~arite i ostanatite svedoci, bez razlika na nacionalnosta, zakonskite odredbi gi slu{aat na makedonski jazik i se potpi{uvaat kako {to toa se pravi vo mati~nite knigi, od koi na makedonski jazik gi dobivaat site potrebni dokumenti

Vo pove}e op{tini vo Zapadna Makedonija, sovetnicite na sovetite imaat doneseno odluki so koi mati~arite se zadol`uvaat, zakonskite propisi i odredbite na Zakonot za semejstvo da ne se ~itaat na makedonski jazik, odnosno toa da se vr{i na albanski jazik. Ako ima potreba, na makedonskite mladenci mo`e da im se izvr{i prevod na makedonski jazik. Dokolku takvata odluka ne se po~ituva, albanskite sovetnici vo op{tinite, kade {to Sovetot go so~inuvaat 90 % od sovetnicite, nema da prisustvuvaat na vakvite sve~enosti, odnosno deka niv }e gi bojkotiraat, kako i dosega.

Ova predizvika ogromen revolt kaj makedonskoto naselenie, koe s# pove}e se potisnuva i so vakvi i drugi represii se prinuduva da se otka`e od svoite prava, {to do v~era, kako narod vo svojata mati~na dr`ava gi imalo. Spored Ustavot na Republika Makedonija, vo ~lenot 7, mnogu jasno e ka`ano deka vo dr`avata, mladencite sklu~uvaweto na brakot pred mati~arite i ostanatite svedoci, bez razlika na nacionalnosta, zakonskite odredbi gi slu{aat na makedonski jazik i se potpi{uvaat kako {to toa se pravi vo mati~nite knigi, od koi na makedonski jazik gi dobivaat site potrebni dokumenti. Taka, sega, vo mnogu op{tini vo Zapadna Makedonija, makedonskite mladenci koga sklu~uvaat brak, a mati~arite gi ~itaat zakonskite odredbi na albanski jazik, toa go odbivaat, poradi {to kako {to doznavame, se slu~ile i incidenti. Albanskite mladenci, pred mati~arite brakovite gi sklu~uvaat na mnogu "sve~en" na~in, a toa se pravi so ~itawe na odredbite na Zakonot na albanski jazik. Sovetnicite Albanci, redovno se prisutni, pri {to mati~arot, ako e od albanska nacionalnost, site dokumenti gi zaveduva na albanski jazik. Vo nekoi slu~ai, kade {to vo op{tinata mati~arot e Makedonec i pri sklu~uvaweto na brakot me|u mladite Albanci odredbite po zakonski pat gi ~ita na makedonski jazik, brakot ne se sklu~uva i povtorno doa|a do incidenti i raspravii so posledici, osobeno za mati~arot, koj e prinuden da go nau~i albanskiot jazik i da go primenuva na javni mesta.

Do Vladata na Republika Makedonija, do nadle`nata sobraniska komisija, od pove}e op{tini od Zapadna Makedonija prateni se barawa so odgovor za pravilno tolkuvawe na ~lenot 7, od Ustavot na RM. Dali sovetite na op{tinite, kade {to lokalna samouprava e vo racete na albanskoto malcinstvo, koe e vo mnozinstvo ima pravo na donesuvawe na vakvi interni odluki so koi makedonskite mladenci se prinuduvaat svoite brakovi da gi sklopuvaat so ~itawe na odredbite na Zakonot za semejstvo na albanski jazik.