Gradskite vlasti padnaa na ispitot

SKR[ENI EKSTREMITETI I MODRINKI PO TELOTO

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Vinata za neras~isteniot sneg i mraz odgovornite ja prefrlaa od eden na drug. Pra{awe e dali }e imaat vtora sesija za da go podobrat "uspehot" od prvata

Iako gradskite vlasti najavuvaat deka se podgotveni za prviot sneg, po s# izgleda deka, tie padnaa na ispitot za ovaa sesija. Dodeka lu|eto pa|aa na mrazot predizvikan od niskite temperaturi i se zdobivaa so modrinki po teloto, odgovornite vinata ja prefrlaa od eden na drug. Tie velea deka ekipite se na teren, deka se raboti so polna parea i deka poradi objektivni pri~ini ne mo`e{e s# da bide is~isteno na vreme. Spored niv glavniot vinovnik za dolgo neras~istenite magistralni pati{ta e JP "Ulici i pati{ta", za trotoarite se vinovni vrabotenite na "Komunalna higiena", a pak za mrazot pred vlezovite na domovite vinovni se samite gra|ani. Odgovornite dolgo vreme }e bea na odmor, ako vo javnosta ne se krene{e tolkava vreva. A ima{e i zo{to? Dovolno be{e da se pogledne naokolu i da se vidat zamrznatite trotoari i lizgalnicite vo gradot. Sekako deka decata najmnogu im se raduvaa na ovie lizgalnici, no posledicite od nivnata igra bea golemi. Skr{enite ekstremiteti i povredite po teloto i ovoj pat ne izostanuvaa. Onie lu|e koi uspeaa da se izvle~at bez nikakva povreda na teloto, navistina bea sre}ni. Na na{ite gra|ani nie im go postavivme pra{aweto: Kako im se dopa|a{e gradot? I koj be{e viniven za dolgo neras~isteniot sneg pred nivnite domovi? Eve gi nivnite odgovori.

M.J.: Koga bi ni kupile skii, gradot, vakov kako {to be{e, bi ni bil super. Da posaka{ sekoga{ da e zima, a ulicite da bidat zamrznati i neras~isteni. Koga s# bi funkcioniralo kako {to treba mislam deka i ~isteweto na snegot pred zgradite bi bilo vo red, no vo dr`avava ni{to ne funkcionira kako {to treba.

Z.N.: Mnogu bev revoltirana, zatoa {to pove}epati mi se slu~uva{e da se lizgam na mrazot.

M.S.: Ako snegot ne si zamine{e sam, }e treba{e da si kupime kramponki za da ne se lizgame.

Odgovornite za ovoj problem, opravduvawe nao|aa i vo toa, deka solta nemala nikakov efekt na temperatura poniska od minus ~etiri stepeni Celziusovi, kako {to be{e vo poslednite desetina dena. Od Gradskiot komitet za urbanizam velat deka ~isteweto na snegot pred sopstveniot vlez e gra|anska dol`nost. Nivnite inspektori se postojano na teren i ako lu|eto s# u{te ne go ras~istile snegot, pred sopstveniot dom, tie }e im ispratat prijavi.

Kako i da e mrazot i snegot se stopija. [to }e se slu~i dokolku padne i vtoriot sneg. ]e gi imame li istite problemi? Dali gradskite vlasti }e postapat na ist na~in kako vo prvata sesija ili pak vtorata }e ja iskoristat, za da go popravat "uspehot" postignat vo prvata?