Po povod predlo`enite ustavni promeni

ZAKON ZA VISOKO OBRAZOVANIE I INSTITUCIJA SOBRANISKI OBVINITEL

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Stavovite na visokiot komesar na OBSE, Maks Van Der [tul za privatnoto finansirawe na univerzitetot zamislen kako kolex, za rektorot Fadil Sulejmani se neprifatlivi. Spored nego, univerzitetot treba da bide legaliziran kako dr`aven i kako takov da se finansira i da funkcionira kako i drugite dva univerziteti vo dr`avava
  • So izmenite na Ustavot se predviduva i regulirawe na ustavnata polo`ba na javnite obviniteli, odnosno na~inot na nivnoto imenuvawe i razre{uvawe

Rabotnata grupa formirana od Ministerstvoto za pravda do Vladata dostavi predlog za izmeni na Ustavot i toa vo 17 ~lena. Pokraj toa Ministerstvoto za pravda dostavilo i po{iroka verzija vo koja se predlagaat izmeni na Ustavot, {to navleguvaat vo politi~kiot sistem.

Me|u predlo`enite izmeni vo oblasta na obrazovanieto se predlaga promena vo ~lenot 48 so {to }e se dozvoli nacionalnostite da u~at na svojot maj~in jazik, osven vo osnovnoto i srednoto i vo visokoto obrazovanie. Na~inot i uslovite za ostvaruvawe na vakvata zamisla }e treba dopolnitelno da se utvrdi so Zakonot za visokoto obrazovanie, na koj ve}e podolgo vreme se ~eka. Verojatno, tuka bi se postavilo pra{aweto za legalizirawe na tetovskiot parauniverzitet. Stavaweto to~ka na toj problem go najavi Premierot i toa e vneseno kako prioritet vo dogovorite {to go potpi{aa liderite na vladeja~kata koalicija.

Vo vrska so najavenite promeni i donesuvawe na Zakonot za visoko obrazovanie t.e. voveduvawe na maj~iniot jazik na nacionalnostite slede{e i izjavata na pretsedatelot na sobranieto Savo Klimovski, koj gi najavi promenite na Ustavot, za {to rabotnata verzija e ve}e podgotvena i spored Klimovski se ~eka da bide usvoena od Vladata, koja treba da go opredeli i vremeto koga }e ja ponudi na rasprava vo Sobranieto. Vo vrska so ovoj problem se oglasi i visokiot komesar na OBSE, Maks Van Der [tul ~ii stavovi pak za privatnoto finansirawe na univerzitetot zamislen kako kolex, za rektorot Fadil Sulejmani se neprifatlivi. Spored nego, univerzitetot treba da bide legaliziran kako dr`aven i kako takov da se finansira i da funkcionira kako i drugite dva univerziteti vo dr`avava.

So novite promeni vo Ustavot predvidena e institucijata sobraniski obvinitel, ~ija cel }e bide vo ramkite na Sobranieto da pomaga na anketnite komisii i vo negova nadle`nost bi bilo i odnesuvaweto na javnite funkcioneri. So izmenite na Ustavot se predviduva i regulirawe na ustavnata polo`ba na javnite obviniteli, odnosno na~inot na nivnoto imenuvawe i razre{uvawe. Se predlaga obvinitelite da gi imenuva i Republi~kiot sudski sovet, koj voedno }e gi menuva i sudiite {to pak }e pridonese za pogolema nezavisnost na sudstvoto. Predvidenata promena pak na ~lenot 104 predviduva pro{iruvawe na Republi~kiot sudski sovet so sudii od Vrhovniot sud i so pratenici.

Spored predlo`enite izmeni, }e se relativizira i prateni~kiot imunitet koi nema da bidat goneti samo za dejstva povrzani so nivnite funkcii, tuku i za delata {to gi storile nadvor od javnite ovlastuvawa i }e odgovaraat kako i site drugi gra|ani.