Prezemeno od "Narodna volja"

"ZA NA[ITE MAKEDONCKI RABOTI"

MI[O EZERSKI

U{te nesednat na prestolot noviot "Car Boris" zapo~na da prima ~estitki, DPMNE proslavuva, a opozicijata go ubeduva svetot deka izborite ne bile demokratski, pa duri i deka nekade nemalo izbori. Prvite se nezadovolni od toa {to nekoj im ja rasipuva proslavata, a vtorite od nanesenata nepravda.

Koi se vistinskite pobednici na ovie izbori?

DPMNE po~na da gubi vo 1998 godina koga re{i da ja napu{ti uli~nata "revolucionerna dejnost" i da se zafati so seriozna i odgovorna rabota. Vo borbata protiv komunizmot, "dvoglavite orli", "'Srboslovenite" i site drugi neprijateli na makedonskiot narod, DPMNE stekna slava na "najmakedonska partija so najgolemi zaslugi za nezavisnosta na Makedonija ". Kako kriti~ar na vlasta partijata gi osvoi srcata na mnogu nezadovolnici so ~ija {to pomo{ i dojde na vlast, a za toa najmnogu pomognaa i nerealnite vetuvawa. Doa|aj}i na vlast DPMNE go zapo~na i procesot na samouni{tuvawe. Namesto da bide kriti~ar, partijata se najde vo pozicija da bide cel na kritiki {to e normalno za sekoja vlast. Velat deka sekoj koga raboti pravi i gre{ki, no DPMNE prave{e takvi gre{ki koi i ne mora{e(?) da gi napravi! DPMNE osum godini se pravda{e deka bugarofilstvoto e podmetnuvawe od Socijaldemokratskiot sojuz, a u{te od prviot den na vlast po~na da se samodoka`uva pove}e kako bugarska organizacija ili dru{tvo za BUGARSKO -BUGARSKO prijatelstvo!

Primeri: Ministerstvoto za (makedonska) kultura pove}e potsetuva na Ministerstvo za bugarska kultura; ministri od vladata postavuvaat spomen-plo~i na bugarski jazik na lu|e (Todor Aleksandrov) koi se borele za bugarskata kauza; vrvni rakovoditeli na partijata sekojdnevno ja veli~aat Bugarija kako najgolem prijatel i sojuznik na Makedonija - istata onaa Bugarija koja go ubeduva svetot deka Makedoncite se so bugarski koreni ili prosto Bugari. Se dobiva vpe~atok deka DPMNE e nekakvo bugarsko turisti~ko pretstavni{tvo, koe ima za zada~a da ja reklamira Bugarija, namesto partija koja treba da ispolnuva nekoi sosema porazli~ni vetuvawa!

Deka narodot gleda i ne prostuva jasno poka`a VMRO-DPMNE dobi okolu 217 000 glasovi. Dva pati pomalku od minatata godina. Ili 120 000 pomalku od SDSM koj po porazot na minatogodi{nite parlamentarni izbori se povrati so 340 000 glasovi i stavi na znaewe deka toj e najsilnata partija, a ne DPMNE. I namesto dostoinstveno da go prifati porazot, DPMNE ja napravi najfatalnata gre{ka vo svojata devetgodi{na istorija. Po ednogodi{no miruvawe vo "bugarskite vodi", DPMNE smelo zaplovi vo "albanskite vodi" po pomo{ za osvojuvawe na prestolot. I uspea da go osvoi so 200 000 " pozajmeni glasovi" od Demokratskata partija na Albancite.

Ve}e ne e va`no dali i kolku Albanci glasale za Boris Trajkovski. Najva`noto e {to slednata godina doa|aat op{tinskite izbori i VMRO-DPMNE }e treba pak da bara doverba od glasa~ite. Makedonskite Albanci }e glasaat za svoite partii, a Bugarite }e navivaat od Sofija (kako i dosega), no nema da mo`at da glasaat za DPMNE. Kako ovaa partija }e gi ubedi Makedoncite deka e najmakedonskata partija koga mnogumina se pra{uvaat dali voop{to e makedonska!?

DPMNE pove}e ne }e mo`e da igra so kartata na makedonskoto nacionalno ~uvstvo ili da dava nerealni vetuvawa koi ni Gospod ne mo`e da gi ispolni! Vetuvaweto deka za edna godina }e vraboti sto iljadi lu|e be{e samo nesonuvan son kako i mnogu drugi vetuvawa! Ovaa partija vo idnina }e se potpira samo na onie koi zavisat od nejzinoto opstojuvawe na vlast ili u{te se nadevaat deka }e dojdat i tie na red da dobijat ne{to za svojata vernost kon partijata. DPMNE nao|a privrzanici i kaj lu|e koi vo nea gledaat inkarnacija na istoriskata VMRO, a tie privrzanici glasaat pove}e od emocionalni otkolku racionalni pri~ini!

Najgolem dobitnik e "porazeniot" Socijaldemokratski sojuz koj na prviot krug od pretsedatelskite izbori so osvoenite 340 000 glasovi e ubedlivo najsilnata partija. U{te pove}e {to na vtoriot krug gi pridobi doverbata i glasovite na vkupno 515 000 gra|ani.

No, }e mo`e li da ja zadr`i ovaa prednost i simpatiite na gra|anite i do koga? Zatoa {to...

Vasil Tupurkovski i negovata Demokratska alternativa se najmladata politi~ka sila koja ubedlivo stoi na tretoto mesto, po SDSM i DPMNE, i smelo juri{a napred so {ansi da osvoi najmnogu poeni kaj makedonskite glasa~i i na slednite izbori da izbie na prvoto mesto. DA e "najgra|anskata" partija za koja glasaat site verski i etni~ki grupi od Makedonija. Najva`na e aktivnosta na Tupurkovski koj namesto so politika pove}e se zanimava so re{avawe na ekonomskite problemi {to nosi i najmnogu poeni na makedonskata politi~ka scena.

Da ne zaboravime deka i Liberalno-demokratskata partija preku Stojan Andov uspea da dobie dva pati pove}e glasovi otkolku lani na parlamentarnite izbori, so {to poka`a deka ima i sila i energija za ponatamo{en napredok i zna~ajno prisustvo vo makedonskata politika.

Poslednite izbori poka`aa deka Makedonecot e zainteresiran pove}e za sekojdnevnite problemi otkolku za nacionalni dvi`ewa koi vetuvaat edinstvo, obedinuvawe, nacionalno pomiruvawe so "Bugarite od Makedonija", nova stara azbuka, lavovi ili kamili. Dokaz za toa e padot na VMRO-DPMNE (fizi~ki i moralen) i podemot na "gra|anskite " partii SDSM, DA i LDP. Vo nekoi mesta Vasil Tupurkovski dobi mnogu glasovi i od makedonskite Albanci so {to se poka`uva deka i na niv im se sma~uva od romanti~arski idei za "Golema Albanija", deka i tie se zainteresirani za sekojdnevnite `ivotni problemi, za rabota i par~e leb.

Znak i za albanskite partii deka treba da svrtat kon gra|anskiot koncept t.e. da nudat kvalitetni politi~ki programi, a ne postojano da zboruvaat za nemawe na nacionalni prava, pritoa mavtaj}i so albanski znamiwa vo zemja koja i pokraj se - sepak ne e Albanija!

Poslednite izbori poka`aa deka demokratskata svest vo Makedonija raste i se razviva s# posilno. Nacionalromanti~arskiot koncept otstapi pred gra|anskiot.

Patot do demokratsko op{testvo e dolg i te`ok, a nedemokratskite izbori se samo edna od pre~kite na toj pat, zar ne?