Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

KRAVATA - DR@AVEN SIMBOL

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Skoro deset godini Makedonija e samostojna i suverena dr`ava, no za `al, s# u{te gi nema potrebnite simboli. Vo po~etokot na nekolku parlamentarni sednici s# rasprava{e za grbot i znameto, se usvoi znameto, no podocna se poka`a deka sme prisvoile tu|o, pa ni go odzedoa. Se pobunija sosedite deka sonceto e samo nivno i ne mo`e nas da n# gree. Na{ite parlamentarci kako za inaet, ako ne mo`eme da se greeme so sonceto usvoija ventilator, barem da se ladime, bidej}i i taka politi~kata atmosfera sekoga{ e `e{ka. Kako i da e so znameto zavr{ivme, no problemot so grbot na dr`avata ostana s# u{te nere{en. Porano ima{e predlozi da se usvoi lavot za grb na dr`avata, no ne mo`ea da se slo`at dali toj da bide so edna ili so dve glavi.

Ako tolku treba za{titniot znak, grbot, da bide `ivotno, toga{ najdobro e da se stavi zajak, lisica ili pak koko{ka. Tie `ivotni, spored na{iot mentalitet, najmnogu odgovaraat i vo niv sekoj `itel od na{ata dr`ava mo`e da se prepoznae.

Vo ova moe dremlivo razmisluvawe se setiv na kravata i mislam deka taa najdobro bi odgovorala za nacionalen grb i treba vedna{ da se proglasi za nacionalno `ivotno.

Vo moeto prethodno dremewe dojdov do zaklu~ok deka vo na{ata dr`ava volovite ja sproveduvaat demokratijata, a znaeme deka kravite se majki, sestri, `eni i qubovnici na volovite.

Vo Indija kravata e proglasena za sveto `ivotno i e za{titena so zakonot. Tamu taa slobodno {eta po ulicite na gradovite, pravi {to saka i nikoj ne smee da & pre~i. Koga mo`e edna golema Indija, zo{to da ne mo`e edna male~ka Makedonija?! Kaj nas kravite gi ima kolku ti du{a saka. Mi se ~ini deka vo posledno vreme pove}e gi ima vo gradovite, otkolku vo selata. A gi ima vo site sferi na op{testveniot `ivot, od gradinkite pa do najvisokata dr`avna uprava.

Kravite se mnogu polezni `ivotni. Tie ra|aat teliwa koi vedna{ vo gradinkite gi vospituvaat, najprvin gi socijaliziraat, a potoa resocijaliziraat. Potoa vo srednite u~ili{ta gi doizgraduvaat do stepen na juniwa, a na visokite {koli gi promoviraat vo volovi.

Zamislete si, po~ituvani ~itateli, koga kravite }e gi za{titime so zakon i koga slobodno }e {etaat po ulicite, kakvo zadovolstvo i op{ta radost }e bide za site gra|ani. Ako dojde do nedostatok na mleko, }e si zememe po eden |evrek, }e zamolime edna krava da zastane i da gi ra{iri nozete, }e si grizneme od |evrekot i ~etvorica odedna{, }e si cicame od po edna cicka.

Gladta vedna{ }e ja zadovolime, a nema ni da platime. Pa toa go nema nitu vo gradot "Budalija", vo zemjata "Dembelija"! Ubeden sum deka toga{, vo sekoja institucija, na sekoj {alter }e ima po edna vistinska krava, a ne nekoja falsifikat, koja sosila saka da bide krava. Tie bez rogovi }e bidat na poniski op{testveni funkcii, a tie so rogovi na povisoki. Vpro~em taka e i denes samo {to sega tie imaat ve{ta~ki rogovi i toa skrieni vo ~antite, pa ne znaete koga i kolku silno }e ve nabodat.

Dr`avata }e ima i druga polza. Gradnicite, ga}ite i kozmetikata nema da se prodavaat po gradskite pazari za eftini denari, tuku celoto proizvodstvo }e odi za izvoz, a ottamu }e pristignuaat debeli devizi.

Volovite pak samo }e pijat, }e pu{at debeli cigari i }e u`ivaat za{to za drugo ne gi biva, osven za orawe i gledawe. Navistina, za po nekoja krava }e treba da se so{ie i specijalna obleka, eden vid uniforma, no toa ne e ni{to vo sporedba so za{tedata i spe~alenite devizi od gradnicite i ga}ite. Jas s# u{te ne sum videl krava vo uniforma, no kako {to ide vremeto, mi se ~ini deka naskoro i toa }e go vidam. Dodu{a nekoi juni~ki po~nuvaat da se uniformisuvaat, no, zasega, toa e malku nezabele`livo.

Taka, po~ituvani ~itateli, razmisluvaj}i me|u dve dremnuvawa se setiv na eden slu~aj {to pred nekolku godini mi go raska`a eden prijatel. Imeno, nekoj mlad ergen se o`enil i vedna{ po svadbata, so nevestata, zaminal na nekoe gradili{te vo nekoja od arapskite zemji. Tamu, dodeka toj "crn~el" na objektite, mladata nevesta se dosaduvala. Nemaj}i {to da pravi po~nala da im gi premeruva na crn~i{tata, so `elba da napravi sporedba me|u crniot i beliot. I kako {to e red, stomakot po~nal da & raste. Do{lo vreme, oti{la vo bolnica i se porodila. Deteto se rodilo katran crno. @enata ~udej}i se kako da mu objasni na ma`ot, se setila i mu rekla: "Ma`u, rodiv ma{ko dete, no snemav mleko da go zadojam, pa mora{e da go zadojam od edna crna medicinska sestra i zatoa deteto sega e crno". "Ne e va`no dali e crno ili belo, samo da e zdravo i `ivo", rekol sre}niot tatko. Toj vedna{ napi{al pismo do negovata majka i & go objasnil slu~ajot. Majka mu, koga videla deka nejzinot sin e vistinski vol, vedna{ mu odgovorila so zborovite: "Sine, nemoj da se sekira{. Istoto se slu~i i ti koga se rodi. Toga{ i jas snemav mleko, a be{e siroma{tija, vedna{ po vojnata. Toga{, jas morav da te zadojam so mleko od krava i zatoa sega ti si vol".

I ovoj slu~aj ni poka`uva deka kravata ima golemo zna~ewe i e polezna za op{to dobro. Zatoa ne treba mnogu da se razmisluva, tuku vedna{ da se proglasi za sveto `ivotno i na site dr`avni simboli da se postavi nejziniot lik. Treba vedna{ da se napravat golemi fotografii so pozlateni ramki i besplatno da se delat. Da se donese zakon, vo sekoj rabotna prostorija da ima najmalku po edna takva fotografija.

Ako dr`avata i demokratijata ni gi vodat volovite, sosema e normalno kravata da bide sveto `ivotno i nacionalen simbol. Se nadevam deka site nacionalnosti }e se slo`at so ovoj predlog, bidej}i kaj site ima volovi i kravi. Toga{, sigurno }e dojde do nacionalno pomiruvawe, bidej}i, kone~no, }e imame ne{to zaedni~ko.

Ovoj predlog vedna{ }e go dostavam do Parlamentot i se nadevam deka od Vladata }e bidam dostojno nagraden.

Veruvam deka do idniot broj, predlogot }e bide usvoen, a toga{ ~itajte me pak.