Za sjaen ten

KOZMETI^KA MASA@A

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Vo zemjite na Dale~niot istok `enite steknuvaat navika za masirawe na liceto, pa zatoa ko`ata pobavno im staree. Ogledajte se na niv: koga na liceto nanesuvate krema, vtrijte ja so masirawe. Dovolno e edna minuta, a rezultatite }e bidat vidlivi. Nautro so masa`a budete ja ko`ata. Nave~er so masa`a opu{tete gi zgr~enite muskuli, da go snema umorot i da ja potiknete epidermata preku no}ta podobro da se obnovi vitalnata funkcija.

1. Stavete gi dlankite na liceto, taka {to da go pokrivaat celoto. Ne`no pritiskaj}i, dvi`ete gi racete od sredinata na liceto kon u{ite.

2. Pokrijte gi bradata i vilicata na ist na~in, no dlankite vertikalno postaveni, pa dvi`ete gi od sredinata kon nadvore{nata strana. Povtoruvajte go toa s# pogore i pogore, del po del, preku celoto lice do ~eloto.

3. So srednite prsti po 5 sekundi }e gi pritiskate to~kite ozna~eni na liceto, a potoa pomalku }e go namaluvate pritisokot. Najprvo }e pritisnete pome|u ve|ite, potoa slepo~nicite, pa vo sredinata na ve|ite (vo nivniot koren), vo aglite na usnite, od dvete strani na nosot i na ~eloto (taka {to prstite treba da bidat 3 sm. nad ve|ite). Povtorete gi tripati blagite pritisoci na ozna~enite to~ki po ist redosled.

SOVET POVE]E

Va`no predupreduvawe. Nikoga{ nemojte da ja rastegnuvate ko`ata! Ne`no povel~ete gi dlankite preku liceto od sredinata kon u{ite i odozdola nagore. Nave~er vtrijte hranlivo maslo ili krem. Po masa`ata so hartieno maram~e tapkajte go liceto za da go otstranite vi{okot krem.