Muzej na Makedonija

2000 GODINI HRISTIJANSTVO

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Vo Muzejot na Makedonija sve~eno odbele`ano 2000 godini od Hristovoto ra|awe
  • Streme`ite na Muzejot za noviot milenium se ovaa institucija da prerasne vo sovremen muzej koj{to na moderen na~in }e go izlo`uva i prestavuva bogatoto makedonsko kulturno nasledstvo

Na petti januari 2000-ta, vo prostoriite na Muzejot na Makedonija se odr`a sve~enost organizirana po povod, 2000 godini od Hristovoto ra|awe. Izlo`bata ja otvori direktorot na Muzejot, g. Dragi Mitreski. Toj re~e deka so ovie sodr`ini, Muzejot na Makedonija se vklu~uva vo odbele`uvaweto na denot koga Isus Hristos, dojde me|u lu|eto. Iako ednodnevna, so ovaa manifestacija, nie se vklu~uvame vo odbele`uvaweto na 2000 godini od hristijanstvoto, kako osnova na Zapadnata civilizacija, re~e Mitrevski. Ovaa izlo`ba e samo najava na ona {to }e se slu~uva na osmi septemvri ovaa godina vo Muzejot na Makedonija. Toga{, na edno mesto, }e bidat sobrani i prezentirani site trudovi, obi~ai t.e s# ona {to se odnesuva na hristijanstvoto vo Makedonija. Izlo`bata be{e zbogatena so prezentacija na ikonostasot od bitolskoto selo Suvodol, koj e izraboten vo VI vek. Ovoj ikonostas dolgo vreme bil zafrlen vo depoata na "Kur{umli an". Sega toj be{e postaven pred Muzejot na Makedonija, kade {to i vo idnina }e ostane za da mo`e da & bide dostapen na javnosta. Potoa, na prisutnite im se obrati Negovoto bla`enstvo Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g Stefan, koj govore{e za ogromnoto zna~ewe na hristijanstvoto za sovremenata civilizacija. Ovie 2000 godini ~ove{tvoto `ivee so Gospoda Isusa Hrista i so negovoto spasonosno u~ewe. Vo toj dolg period onie koi mu se pribli`uvale i go prifa}ale, sozdavale golemi dela i za ~ove{tvoto i za verata i za Boga. Doa|aweto na Boga na zemjata preku Hristovoto ra|awe, ozna~uva navistina zna~aen nastan vo istorijata na spasenieto na ~ove{tvoto, re~e vo pozdravniot govor g.g Stefan. Po ovoj povod, vo Muzejot na Makedonija se odr`aa pove}e slu~uvawa.

Na po~etokot se odr`a Stru~en sobir imenuvan kako "Crtici za hristijanstvoto", na koj{to govorea d-r Vera Bitrakova, d-r Ivan Mikuli} i akademik Blaga Aleksova. Potoa, vo dvanaeset ~asot, sleduvaa poster prezentacija "Hristijanska Makedonija" i izlo`bata "Hristijanski praznuvawa". Vo ramkite na izlo`bata "Hristijanska Makedonija", bea izlo`eni posteri napraveni od arheolozi i istori~ari na umetnost, so cel na javnosta da & bide prezentiran materijalot od nau~nite institucii. Dodeka pak, vo ramkite na izlo`bata "Hristijanski praznuvawa", bea izlo`eni predmeti {to bile koristeni vo hristijanskite obi~ai, kako i kopii na freski i ikoni. Bea pro`ektirani i dokumentarnite filmovi: "Kako praznuva Makedonija" - MTV, "Bo`i}ni obi~ai vo selo Roga~evo" - MTV, "Todorica" - MTV, "Nevestite na Gospoda" - MTV, "Srednovekovni freski vo Makedonija" - MTV, "Svetlosti vo kanon zaklu~eni" - Kinoteka na Makedonija i "Xolomari" - Vlado Bocevski. Vo osumnaeset ~asot nastapi horot "Sveta Zlata Meglenska", a krajot be{e zapalen badnikov ogan.