FORUM

SOSILA QUBOV NE BIVA

Stefan Donevski - Majka

O~igledno ko-alicijata me|u DPMNE i DA e epten sosila. Me|u niv nema nikakvo razbirawe, nitu ideolo{ko, nitu prakti~no. Edinstveno {to gi vrzuva e qubovta od interes. Vakva qubov e qubov na kusi pateki, bez nikakvi perspektivi. Edni na drugi si podmetnuvaat razni aferi, razni somnitelni ekonomski kombinacii, koj }e go zeme posledniot zalog {to s# u{te ostanal od ovaa na{a siroma{na dr`ava Makedonija. Pritoa se slu~uvaat dejstvija koi se daleku od ekonomskata logika kako so "Almako banka", koja pretpladne dr`avata ja sanira, a popladne bankata prodava akcii na rabotnicite, {to e protiv dr`aven interes. Vakvo ne{to mo`e da se slu~i samo kaj nas vo Makedonija, vo dlabokiot Balkan.

Sekojdnevno vo stopanstvoto se slu~uvaat dijametralno sprotivni potezi. Koga DPMNE }e najde nekoj potencionalen kupuva~ na makedonskite zagubari, vedna{ se vklu~uva i DA so nekojsi drug kupuva~. Prakti~no edni na drugi si gi vadat o~ite. Toa za stranskiot partner e potpolno nerazbirlivo, krevaat ramewa, maftaat so glava i se vra}aat nazad vo Evropa. Edinstveno, toa dobro go razbraa Grcite, gi kupija taka re~eno bez pari site dobri objekti, go sobraa kajmakot i nas Makedoncite ni ja ostavija argatskata rabota.

Se slu{a deka za OKTA u{te ne pristignale nikakvi pari, a ve}e Grcite imaat ostvaren ~ist profit, koj e polovina od vrednosta na rafinerijata. Taka, tie mo`at da ja platat koga niv }e im tekne so profitot, a ne so ke{ pari. Vakvi biznisi nema nikade na svetot. Germancite velat toa e geschenk (poklon).

Dvajcata pretsedateli na vladeja~kata koalicija nemaat mnogu razbirawe od biznisot, pomladiot sam javno si priznava, dodeka pokrupniot se pravi golem menaxer na tu|i pari. Vo `ivotot prakti~no i dvajcata nemaat nitu gara`a napraveno, a sega re{avaat za industriski objekti koi se vredni preku milijarda dolari. Se razbira od takvi "menaxeri" nema ni{to. Edinstveno {to }e ni ostane e opusto{ena Makedonija.

Na seto ova albanskiot partner vo Koalicijata mudro mol~i, bidej}i s# ova odi vo negova korist. Po onaa narodnata, koga dvajca se karaat tretiot koristi. Premierot zasega ne mo`e da otstapi od ovaa koalicija, bidej}i toga{ negovata Vlada epten }e zavisi od Albancite. Koga bi se raspadnala koalicijata, toga{ Qub~o }e bide premier vo senka, a Xaferi }e re{ava za s#. Vaka ne mu ostanuva ni{to, tuku i dvajcata pred kamerite da poka`uvaat la`ni nasmevki i da davaat optimisti~ki izjavi.