FORUM

"MAKEDON^ETO"

J. Ristov, Ulm-Germanija

Denovive ja dobiv i re~isi vo eden zdiv ja pro~itav knigata "Makedon~eto" napi{ana od na{iot po krv i rod brat Petar V'~kov od egejskiot del na Makedonija. Za ova delo ve}e podolgo vreme pi{uvaa vesnicite za pretstojnata promocija, za rodnoto selo na avtorot, za negovata zla sudbina za sudbinata na eden ogromen del od na{iot narod, za nivnoto progonuvawe od rodnite ogni{ta, za raseluvaweto niz svetot, za napravenite yverstva i nevideniot genocid napraven od navodnata demokratska atinska ve{ta~ka dr`ava, koj trae s# do den-dene{en, za nasilnoto prekrstuvawe na sopstvenite imiwa itn., itn. Kurioznosta ne e vo toa {to zboruvaat i pi{uvaat gr~kite falsifikatori, tuku vo toa {to na{ite visoko {koluvani uzurpatori na dr`avni funkcii, nacionalno nepotkovani ili epten bosi vlastodr{ci, na site tie falsifikati im davaat svoj blagoslov i legitimitet. Da go potsetam g. Mihailo \orgiev, doktor po istorija, i visok funkcioner vo Ministerstvoto na Republika Makedonija. Prifa}aweto na imeto na avtorot od Petar V'~kov vo Petru{ Vocis, duri i od preveduva~ite na ova delo e eden od faktite za gr~koto falsifikuvawe na s# i se{to, koi gi naveduva za VAS g. \orgiev, "nepismeniot i glupaviot" Aleksandar Donski (setete se na na{ata minatogodi{na sredba vo va{iot raboten kabinet, koga "eksplodiravte", pri spomnuvaweto na negovoto ime od moja strana). Dali preveduva~ite na ova delo gi pe~e sovesta, dokolku voopo{to ja imaat zo{to na naslovnata strana ne go napi{ale originalnoto ili makedonskoto ime i prezime na avtorot.

Zamislete si kakvo }e bide misleweto na ~itatelot na ova delo da re~eme po 500 godini. Po s# izgleda, eden dobar del od na{ite uceni se natprevaruvaat koj pove}e }e uni{ti ili rasprodade od makedonstvoto ili s# {to e od nacionalen interes. Medicinata doka`ala deka su{testvoto nare~eno ~ovek ima dva mozoka. Eden mal i eden golem. Me|utoa, medicinata treba da doka`e deka na dosega{nite makedonski politi~ari, a i dobar del istori~ari, ednata polovina od mozokot ne im funkcinira. Kako inaku da se sfatat potezite {to denovive gi povle~e makedonskata Vlada. Da se postavi za minister po pravda ~ovek, koj pred nekolku godini zapadniot del na Makedonija go proglasi za nezavisna republika ILIRIDA ili eden od najgolemite predavni~ki akti ili pak dokaz deka ne~ij mozok ne funkcinira kako {to treba. A da ne go zapostavime i gu{kaweto so {iptarskite kico{i i separatisti kako Nexipi, Halili, Ta~i, Xaferi i u{te mnogu od niv. Makedonija mu e dol`nik na {iptarskoto malcinstvo vo dr`avava. Taka e. Dol`nik e zatoa {to gi tolerira site teroristi~ki i antimakedonski izjavi i potezi, dol`nik e zatoa {to gi prostuva i zaborava site nevideni yverstva napraveni nad makedonskiot narod od {iptarskite balisti~ki bandi vo podale~noto, a i skore{noto minato, dol`nik e zatoa {to dozvoluva vo sosedna Albanija, od kade {to se vle~at site konci, makedonskoto malcinstvo da bide poni`uvano maltretirano i uni{tuvano, dodeka {iptarite vo Makedonija u`ivaat pogolemi prava od samite Makedonci, dol`nik e zatoa {to makedonskite politi~ari se gordeat na stranskoto tapkawe po ramo za storenite gluposti, koi odat samo na makedonska {teta, dol`nik e zatoa {to vo politi~kiot vrv stojat lu|e prodadeni du{i (prostete mi na izrazot, od mo~ka praeni), lu|e bez eden mozok, lu|e uni{tuva~i na makedonskiot rod i nacija, po~nuvaj}i od 1941-ta, pa s# do denes. Se kritikuvaat Mihajlov i Aleksandrov, a patot po koj n# vodat dene{nite voda~i e najblago re~eno u{te polo{ od Mihajloviot. Zarem ne be{e dovolno iljadagodi{noto ropstvo, zarem nekoj ni ja podgotvuva evrejskata sudbina, da bideme proterani od sopstvenata dr`ava za da podocna, na{ite idni pokolenija, povtorno da se vratat nazad vo Makedonija. Se otstranuvaat site promakedonski orientirani funkcioneri, se negiraat promakedonskite vesnici, a se poddr`uvaat i prifa}aat antimakedonskite. Kade n# vodite gospoda politi~ari? Kade ja vodite makedonskata dr`ava i nacija? Kade e vetenoto vleguvawe vo taa tolku sakana Evropa? Kade e vra}aweto na na{eto mnoguvekovno ime? Kade e vra}aweto na makedonskata gordost? Namesto seto toa, sekojdnevno gledame i ~itame za kavgite i me|usebnite navredi, za falsifikuvawa i proneveri, za "manstva" i "filstva". Eh Makedonijo, do kade stigna! Ej, Makedon~e osvesti se!

Ako nekoj se zanesuva so misleweto deka {iptarite se civiliziran narod, treba samo da gi pogleda Albanija i Kosovo. Demokratija na etni~ko ~istewe.