Gradskiot prevoz vo Skopje

"MAJSTORE, VRATATA!!!"

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • So enormnoto zgolemuvawe na naselenieto, blagodarenie na migracijata selo-grad, potrebite na `itelite za gradskiot prevoz stanuvaa s# pogolemi. Dali denes gra|anite na Skopje, na{iot glaven grad mo`at da se pofalat so siguren, bezbeden i pred s# prevoz so evropski standardi?

Nekade okolu 80-tite vo minatoto stoletie postoe{e inicijativa za izgradba na tramvaj vo Skopje. So re`imot koj toga{ be{e na vlast se se grade{e so samopridonesite na rabotnikot. Raka na srce, platite toa go dozvoluvaa. Taka e izgraden i sportsko-rekreativniot centar "Ezero Treska", a i mnogu drugi objekti. Vo taa sega dale~na 1980 i nekoja godina se raspi{a referendum, na koj gra|anite treba{e da se izjasnat za ili protiv, izgradbata na tramvaj so samopridones. Sepak, iako problemite so gradskiot prevoz vo Skopje stanuvaa s# pogolemi, gra|anite ne se izjasnija za samopridonesot. So enormnoto zgolemuvawe na naselenieto, blagodarenie na migracijata selo-grad, potrebite na `itelite vo gradskiot prevoz stanuvaa s# pogolemi. Dali denes gra|anite na Skopje, na{iot glaven grad mo`at da se pofalat so siguren, bezbeden i pred s# prevoz so evropski standardi? Po glavniot bulevar "Partizanski odredi", soobra}aat mnogu avtobuski linii. Po nego mo`e da se vidat vozila na Javnoto soobra}ajno pretprijatie i na privatnite prevoznici, se razbira vozila so dozvola. Pred nekoj den ja imav taa ~est da se vozam vo edno od tie vozila so dozvola, koi pove}e nalikuvaat na sredstva za prevoz na stoka, otkolku na lu|e. Izduvnite gasovi od voziloto 154 se vra}aa nazad vo avtobusot, pa taka se dobiva vpe~atok deka ste vo nekoja gasna komora, a ne deka se vozite niz makedonskata metropola. Koga kone~no }e stignete onamu do kade {to ste platile, mo`ete da zdivnete i da zemete "~ist vozduh". Se razbira, doma mora dobro da se isperete, zatoa {to imate ~uvstvo deka nekoj ve poturil so nafta. Sovet: Ne tro{ete gi skapite parfemi, ako ne ste so avtomobil. Sekako treba mnogu da se vnimava na sleguvaweto od avtobus, bidej}i voza~ot, t.e. blagajnikot mo`e da bide zafaten so kasata i deleweto karti, pa da ne ve vidi i da ve stisne so vratata. Dobro e {to s# u{te ima sovesni gra|ani pa }e doviknat silno: "Majstore, vratata", a toa e mnogu va`no za da nemate nikakvi posledici. A, vo noviot milenium mo`e da vi se slu~i da ve odnesat vo pogr{en pravec, zatoa {to JSP re{i da promeni nekoi od svoite relacii. Taka ako trgnete od naselbata @elezara, nema da odite po mostot Goce Del~ev, tuku otkaj Makedonskiot naroden teatar, a ako trgnete za Radi{ani nemojte da odite so 57, bidej}i sega taa odi do Butel. Se razbira, seto ova se slu~uva bez nikakvi prethodni najavi ili soop{tenija vo javnosta. Nekoga{ mo`ete i da se opkladite koe vozilo pobrzo }e stasa na stanicata, ona na JSP ili na privatnite prevoznici. Me|u niv e postojana trka koj poprv }e gi zeme patnicite od slednata stanica. Bidej}i, pojasi za vrzuvawe nema, dr`ete se cvrsto za stol~eto ili za dr`a~ot, a ako se vozite so vozilo na JSP, ~uvajte ja kartata do krajot na va{eto vozewe, za{to mo`e da vi pobaraat da platite kazna od 250 denari. Eh, koga }e se setam na edno moe patuvawe vo Budimpe{ta, na metroto i prekrasnite avtobusi...