JP " Makedonska po{ta" najavuva

NOVI PO[TENSKI BROEVI

Podgotvi : @aklina MITEVSKA

  • Gradot Skopje namesto sega{niot po{tenski broj 91.000 }e ima nov broj 1.000, noviot broj na gradot Ohrid }e bide 6.000 itn. Ovie promeni se odnesuvaat na site 310 po{ti kolku {to gi ima vo Republikava

Od prvi januari ovaa godina vo po{tenskiot soobra}aj vo Makedonija po~naa da se menuvaat po{tenskite broevi. Tie namesto pette broevi, kolku {to ima{e dosega, }e imaat ~etiri. Spored informaciite dobieni od JP " Makedonska po{ta, se raboti za bri{ewe na prviot broj 9, a promeni }e ima vo broevite na pomalite edinici na po{tenskata mre`a. Gradot Skopje ~ij po{tenski broj be{e 91. 000 sega }e ima nov broj 1. 000, gradot Ohrid, namesto sega{niot broj 96.000 }e dobie nov i toa 6.000. Ovie promeni se odnesuvaat na site 310 po{ti kolku {to gi ima vo Republikava. Potrebata za promena se dol`i na osamostojuvaweto na R. Makedonija i obezbeduvawe na pravilno i nepre~eno funkcionirawe na na{iot po{tenski sistem, kako i edinstvenost na tehni~ko - tehnolo{kiot sistem na po{tenskata mre`a vo na{ata nezavisna i suverena dr`ava. So ova }e prestane primenata na ozna~uvaweto na po{tenskite broevi, onaka kako {to be{e vo porane{na Jugoslavija. Dosega vo upotreba be{e Upatstvoto, koe{to e doneseno vo dale~nata 1970 godina. Spored negovite odredbi i vnatre{niot i nadvore{niot soobra}aj vo Makedonija se ozna~uva so 9, a od 1 do 8 ostanatite republiki na porane{na Jugoslavija. Promenata se dol`i na odlukata na na{iot Ustaven sud, koj zaklu~i deka tie s# u{te ja tretiraat Makedonija kako sostaven del na porane{na Jugoslavija, a ne kako samostojna i suverena. Inaku za taa cel minatata godina be{e formirana i posebna komisija. Podgotveno e i Upatstvo, koe{to e vo soglasnost so odlukata na Vladata i Ministerstvoto za soobra}aj i vrski. Promenata e napravena i vo soglasnost so Svetskata po{tenska konvencija i publikacijata " Post kod". Za vakvata promena e izvesten i Svetskiot po{tenski sojuz i site zemji so koi R. Makedonija ima sklu~eno bilateralni dogovori za razmena na po{tenski marki. Od JP " Makedonska po{ta" velat deka takvata promena na po{tenskite broevi e podgotovka za idnata avtomatizacija i kompjuterizacija na celokupniot tehnolo{ki proces od priemot do dostavuvaweto na po{tenskite pratki. Na ovoj na~in se vr{i podgotovka za voveduvawe na t.n. "bar kod", koj }e ovozmo`i podobra evidencija za sledewe na pratkite od ispra}a~ot do prima~ot. Novina e i toa {to pogolemite korisnici na po{tenski uslugi t.e onie koi dnevno primaat pove}e od 1.500 pratki, }e imaat novi broevi. Taka na primer: Ministerstvoto za soobra}aj i vrski }e dobie nov broj 1901, Ministerstvoto za zdravstvo 1902. Zasega, telefonskite broevi na gradovite nema da se promenat, tie }e ostanat isti s# do juli. Toga{ }e po~ne da se primenuva noviot Plan za numeracija. Spored nego, za izlez od Makedonija nema da se vrti 99 kako {to be{e dosega, tuku 00. Me|unarodniot kod 389 za Makedonija ostanuva ist. Koga stanuva zbor za karakteristi~nite telefonski broevi za gradovite vo na{ata republika, gradot Skopje }e go dobie brojot 2, a ostanatite gradovi }e dobijat dvocifreni broevi. Taka Bitola }e go ima brojot 44, Prilep - 45, Ko~ani - 43 itn. Dodeka ne se nau~at novite brojki, JP "Makedonska po{ta" }e gi tolerira nejzinite korisnici.