Kratovo

STOPANSTVOTO STAGNIRA

Pi{uva: Lidija ARSOVSKA

Krajot na sekoja godina e vreme za sumirawe na rezultatite na stopanski plan i za stopanskite subjekti i vo Kratovskata op{tina. Stopanskite dostignuvawa se na istoto nivo kako i minatite godini {to od druga strana zna~i deka ~eka podobri vremiwa, mo`nosti i perspektivi. Industriskite kapaciteti vo tekot na godinata rabotea so namaleno iskoristuvawe na proizvodstvenite potencijali, ili pak oddelno, samo vo nekoi pogoni. Skoro da nema{e proizvodstven kapacitet vo koj proizvodstvoto se realizira{e nad 50 otsto, kako vo hemiskata, tekstilnata industrija, proizvodstvoto na ra~no izraboteni kilimi, vo abrazivnata industrija kaj fabrikata "Idnina", kako i vo rudnicite za nemetali na AD "Sileks".

Glavni nositeli na stopanskata aktivnost i godinava bea vode~kite akcionerski dru{tva "Sileks" i "Idnina", a mali ekonomski efekti se zabele`ani i kaj drugite stopanski subjekti od Kratovska op{tina, kako {to e podru`nicata na [umskoto stopanstvo ili pogoni od oblasta na tekstilnata industrija. [to se odnesuva, pak do drugite ekonomski pokazateli, za niv s# u{te se pribiraat podatocite, koi najverojatno }e se sumiraat na po~etokot od godinata.

Za nepovolnite sostojbi vo raboteweto na stopanskite subjekti mo`e da se poso~at pove}e pokazateli, koi govorat za nadolnata linija pred s# drasti~noto opa|awe na platite na rabotnicite, neredovnata isplata ili docneweto po pove}e meseci, a vo oddelni stopanski subjekti tie ne se isplateni od porano, kakov {to e slu~ajot so Modnata konfekcija "Kratoteks" kade {to se vraboteni 428 rabotnici i ve}e osum meseci {trajkuvaat poradi neras~isteni pravni ramki vo raboteweto. Treba da se spomenat i najavite za novi tehnolo{ki vi{oci do koi }e dojde vo po~etokot na idnata godina, do zatvoraweto na oddelni stopanski kapaciteti, koi momentno rabotat i anga`iraat dobar del od rabotniot potencijal.