MAKEDONIJA - DEPONIJA ZA \UBRE

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

Poleka, no sigurno za~ekorivme vo noviot milenium. Kostantno napreduvame vo pogled na tehnikata, industrijata, obrazovanieto i sl. Iako ja nadminavme prvobitnata zaednica i odnesuvaweto koe be{e karakteristi~no za nea, vo pogled na `ivotnata sredina, nie s# u{te sme primitivni. Raka na srce, nie si imame na{e Ministerstvo za `ivotna sredina, no pra{awe e kolku toa pravilno si ja vr{i svojata rabota. Imame dovolno na{e |ubre, pa nema potreba da uvezuvame od stranstvo. Sakame da odime vo Evropa, da bideme del od nea, no so vakvi ~ekori ne mo`eme da ostaneme nitu na Balkanot. Nikoj ne ni e vinoven {to nie sakame da bideme dobri sosedi, no u{te podobri doma}ini. Onaa narodnata veli : "Na podareniot kow, ne mu se gledaat zabi". Zna~i li ova deka na podarenoto |ubre od stranstvo, ne treba da mu se lutime i toa od ednostavna pri~ina, zatoa {to ni e podarok. Kako na{ata zemja da e najsoodvetna deponija za |ubre, pa koj stigne tuka frla s# i se{to. Iako odgovornite velat deka vo na{ata zemja nema stransko |ubre, sepak ni e poznata pogovorkata: "Kade {to ima ~ad, ima i ogan", te. da ne postoe{e |ubreto, nema{e da se digne tolkava vreva vo javnosta. Primeri za vnesuvawe na stransko |ubre vo na{ata zemja ima mnogu. Slu~ajot zapo~na so vnesuvaweto na medicinskiot otpad od Kosovo vo Makedonija. Ovoj otpad treba{e da se zapali vo pe~ka nameneta za nego vo "Voenata Bolnica" vo Skopje. Kojznae dali ovoj slu~aj }e se re{e{e, ako ne be{e vrevata krenata od na{ite novinari. Vinata ne treba da ja prefrlame samo na NATO, tuku i na na{ata carina, koja{to voop{to ne se zagri`i da vidi {to se vnesuva vo na{ata zemja. Za vnesuvaweto na vakviot otpad, na{ite gra|ani {pekuliraat deka mo`ebi se raboti za nekakov dogovor me|u makedonskata vlast i silite na KFOR, a za vozvrat na Makedonija da & se dadat pari. No, mo`ebi na{ata vlast navistina ne znaela za {to se raboti. Ako ovoj slu~aj im go prostevme, kako toga{ da im prostime za ona {to denovive ja razbranuva na{ata javnost. Za {to se raboti? Povtorno vnesuvawe na otpad od Kosovo. Ovoj pat toa se fekalii od vojnicite na KFOR. Cisternite na skopskata firma "TOIFOR" sekojdnevno ja minuvaat na{ata granica natovareni so izmet od voenite kampovi na KFOR od Kosovo. Spored {pekulaciite, ovoj otpad se vnesuval vo rekata Lepenec i na nivite za podobruvawe na plodnosta na po~vata. Se postavuva pra{aweto: Kolku ova |ubre e navistina kvalitetno za da ja na|ubri zemjata? No, u{te polo{o e toa {to vodata od rekata Lepenec ja pie dobitokot, a nie go jademe mesoto od toj dobitok. Za ovoj slu~aj odgovornite i od ednata i od drugata strana velat deka se raboti za {pekulacija. A dokolku ima nekakov problem, tie }e se obidat da go re{at. Koga se raboti za `ivotnata sredina, problemite so pripadnicite na KFOR se neizbe`ni. Da potsetime na {pekulaciite okolu pa|aweto na mnogubrojnite proektili na NATO vo na{ite ezera. Iako od svetskite ekolo{ki organizacii se najavuva deka {tetite od Kosovo vo pogled na zagaduvaweto na na{ata `ivotna sredina, nema da bidat golemi, zatoa {to bombardiraweto bilo so slab uranium, sepak posledicite mnogu se ~uvstvuvaat vo Makedonija. Nie i onaka imavme zagadena `ivotna sredina, a otpadot od Kosovo u{te pove}e ni ja zagadi. Odgovornite od na{eto Ministerstvo za `ivotna sredina velat deka nivnite podatoci za zagadenosta se vo granicite na normalata, no po {to ni se slu~i so otpadite, retko koj im veruva.