SOVETI

MAKEDONSKA KUJNA

Podgotvuva: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~

 

POTA@ OD CELER

Potrebno:

- 200 gr. kompiri;

- 200 gr. celer;

- 50 gr. kromid;

- 50 gr. morkovi;

- 50 gr. puter;

- 100 gr. pavlaka;

- 2 `ol~ki;

- morsko orev~e;

- {e}er;

- sok od limon;

- sol;

- vegeta;

- bra{no.

Podgotvuvawe:

Kompirite i morkovite se ~istat i se se~at na pogolemi par~iwa i zaedno so kromidot i celerot, za~ineti so malku vegeta, se stavaat da se varat. Koga }e bide gotovo, celerot se vadi i se ~eka da se izladi. Potoa kromidot se secka na kocki, kompirot i morkovot se zapr`uvaat so zapr{ka od puter i se ostavat da se povarat u{te malku. Seto toa se pasira i povtorno se stava da provrie. Pred da bide gotovo, se dodava iseckaniot celer. Se vadi od ognot, se ostava malku da se izladi i pred da se servira se za~inuva so dve `ol~ki izme{ani so pavlaka, morsko orev~e, sok od limon i malku {e}er. Se slu`i toplo.

 

SRNE^KI GRB

Za testoto potrebno:

- 4 jajca;

- 111 gr.{e}er;

- 111 gr. bra{no;

- 55 gr. orevi;

- 55 gr. ~okolado;

- la`ica i pol maslo.

Za ~okoladen krem e potrebno:

- 200 gr. margarin;

- 300 gr. {e}er vo prav;

- 100 gr. mleko;

- 50 gr. ~okolado.

Podgotvuvawe na testoto:

Vo podlabok sad se matat belkite so {e}erot, s# dodeka ne se dobie gusta sne`na masa i vo nea vnimatelno se stavaat edna po edna `ol~kite. Posebno se me{aat bra{noto, melenite orevi, rendanoto ~okolado i edna supena la`ica maslo. Ovaa smesa vnimatelno se dodava vo prethodno izmatenata i seto toa vnimatelno se rasporeduva vo dolgnavest potesen kalap za pe~ewe koj prethodno e podma~kan so margarin i poturen so bra{no. Testoto se pe~e na umerena temperatura od 120 - 130 stepeni.

Pe~enoto testo se se~e na tri dela so rebrest no`. Sekoj del se natopuva so studen {erbet. Delovite se redat eden vrz drug, a me|u sekoj se stava po eden sloj ~okoladen krem. Gorniot sloj se izramnuva za da se dobie mazna povr{ina.

^okoladen krem

[e}erot i mlekoto se stavaat na ogan da zovrijat, a potoa vedna{ se dodava margarinot i ~okoladoto. Se vadi od ogan i se mati duri da stane ednakva mazna smesa koja se ostava da se izladi i potoa se upotrebuva.

 

GOVEDSKI [NICLI SO SOS

OD PE^URKI

Potrebno:

- 1 kg. govedsko meso od but;

- 750 gr. is~isteni i ise~eni pe~urki ({ampiwoni);

- maslo;

- sok od limon;

- dve - tri la`ici kisela pavlaka;

- crn piper;

- sol;

- dve - tri la`ici voda

i luk.

Podgotvuvawe:

Mesoto ise~eto go na trkalezni, ednakvi {nicli, istol~ete gi so drven tol~nik, pa sekoja istrijte ja so luk za da dobie miris. Mesoto posolete go so crn piper, prelijte go so maslo i ostavete go taka vo masloto da postoi najmalku dva ~asa.

Vo poseben sad stavete maslo, pa otkako }e se zagree izvadete gi {niclite od masloto, posolete gi i pr`ete gi, s# dodeka ne se vcrvat od obete strani. Ispr`enite {nicli vadete gi vo zagrean sad. Dodajte gi {ampiwonite vo istata masnotija i propr`ete gi. Koga pe~urkite }e bidat gotovi, dodajte 2 - 3 la`ici kisela pavlaka, sok od limon, 2 - 3 la`ici voda i propr`ete gi u{te malku.

Zemete ognootporen sad, naredete gi {niclite i odozgora prelejte gi so sosot.