@enata vo 2000 - ta godina

@ENA NA NOVATA ERA!

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

  • Modata, kozmetikata, estetskata hirurgija, istorijata za parfemi i ~evli, zaedno so sociolozite aktivno razmisluvaat za toa kakva }e bide idninata na `enite vo idnoto stoletie i so sigurnost predviduvaat vreme na `enstvenost i sovr{ena ubavina.

Fenomenolozite i sociolozite tvrdat deka doa|a vreme na `enstvenost i zavodlivost, vreme koga `enata nema, kako vo po~etniot period na feministi~koto dvi`ewe, da se srami od sopstvenite oblini i atributi - tuku svesno }e gi istaknuva. Vremeto na idninata e vreme na fatalni i `enstveni `eni - tvrdi @il Lipovecki, avtor na knigata "Imperija na efemernoto", vo koja iznesuva nau~ni pretenzii za sudbinata na `enata vo 21 vek.

Spored ovie viduvawa, `enata na idninata nema da bide etiketirana, tuku sosema slobodno }e go odbira svojot stil i tip na obleka, kako i na~inot na `ivot {to najmnogu & odgovara.

Vremeto na poznatite etiketi i snobovskite maniri odyvonuva. @enata na novoto vreme nezavisno od toa ~ij e dizajnerskiot potpis na oblekata {to na sebe ja nosi, e promotor na sopstveniot stil. Iako etiketite zasega s# u{te se potrebni, naskoro, }e stanat nepotrebni i odvi{ni. @enata }e preferira svila od Indija ili Kina, francuski ili italijanski ~evli, alergolo{ki proverena kozmetika, nezavisno od imeto na nejziniot proizveduva~, a `ivotinskoto krzno kako del od oblekata }e bide nezamislivo i nedozvoleno.

Imixot na novata `ena }e bide sklop na klasika, folkloren stil i zavodlivost, a sudej}i po s# pogolemiot broj na `eni koi go neguvaat kultot na zdravoto telo, `enata na 21 - ot vek voop{to nema da se srami smelo da go poka`e svoeto ubavo golo ili razgoleno telo.

Parfemite na idninata }e bidat vrz baza na prirodni materii i neizbe`no alergolo{ki testirani. Dekorativnite proizvodi kako {to se sapunite i boite za kosa }e bidat bez mirisi i dodatni parfemi.

Estetskata hirurgija na `enite im vetuva idnina bez gram celulit. Denes s# pove}e se usovr{uvaat metodite za bezbolno i trajno otstranuvawe na celulitnite naslagi, a liftinzite na liceto i delovite od teloto se s# polesni, se izvr{uvaat brzo i so lokalna anestezija.

Laserite koi{to gi koristat sovremenite "vajari i modelari " so niv mo`at da se operiraat i najsitnite br~ki pod o~ite. Ako medicinskata tehnologija prodol`i da se razviva so vakvo tempo, mo`ebi }e bideme prirodni i mladi do smrtta!

Isto taka, se veli deka genite i fiziologijata, rabotat za nas. Spored statisti~kite podatoci doka`ano e deka sekoja naredna decenija `enite s# pove}e rastat, odnosno na sekoi deset godini se raste okolu eden santimetar pove}e. Spored toa, dokolku ne se promenat estetskite kriteriumi za vitki i visoki `eni, idnite `eni i od taa strana }e bidat zadovolni.

Me{aweto na rasite, isto taka, doveduva do razubavuvawe - tvrdat kompetentnite stru~waci. Na vakov na~in, za `al, }e se izgubat bledite i proyirni nordiski rusokosi, me|utoa razli~nite karakteristiki na odredenite svetski rasi harmoni~no }e se kombiniraat vo nekoi novi mulatki i prefineti crnki, Japonki i Evropejki so tesni kolkovi.