Dramski se podgotvuva za novata sezona

USPE[NO ZAVR[ENA 1999 GODINA

Podgotvuva: Jasminka MARKOVSKA

Sezonata na Dramskiot teatar uspe{no zavr{i so izveduvaweto na poslednata premiera so dramata "Poblisku", tekst na Patrik Marber, a re`ija na Slobodan Unkovski. "Poblisku" e pretstavata vo koja{to ednostavno se u`iva. Vo nea, na premierata, sekoj se poka`a vo najdobro svetlo, a posebno mladata Verica Nebeska koja se pojavi vo ulogata na Alis. Vo pretstavata vsu{nost, s# funkcionira{e vo najdobar red, i gumata i scenata, i dvi`ewata i govorot.

GODINAVA

Inaku, Dramski godinava zapo~na da raboti pod mototo "Najdobriot teatar za najdobrata publika". So pette premieri za koi{to obi~no e potrebno godini za da se izvedat, Dramski teatar gi napravi samo za pet meseci. Istovremeno, ovoj teatar vovede dve revii za koi{to se nadevame deka }e stanat tradicionalni. Vakvite manifestacii se napraveni so sredstvata na samiot teatar.

ZA SLEDNATA GODINA

Ovoj teatar ja ima napraveno i finansiskata konstrukcija koja{to }e se dvi`i vo ramkite na minatogodi{nata i programata na repertoarot. Za po~etok od sezonata planirani se "Zemjomer" {to }e bide vo re`ija na Vladimir Mil~in, kon krajot na januari so tekstot na Venko Andonovski, izraboteno od Zlatko Slavinski "Kandit vo zemjata na ~udata", a potoa sleduvaat pretstavite: "Herhad I{erin" na Nazif Hikmet, poznat turski re`iser, pa "Jovanka Orleanka", "Nedorazbirawe" vo re`ija na Kole Angelovski, a tekst na Albert Kami, potoa dramata "Mafisto", tekst na Klaus Man, [ekspiroviot "Son na letnata no}" vo re`ija na Dimitar Stankovski i "Fedra" na Sara Ferguson.

Planot na Dramski e da prodol`i so aktivnata sorabotka so Francija, zemja vo koja{to ovaa godina ovoj makedonski teatar uspe{no n# pretstavi, no od kade i glumcite i site drugi od Teatarot imaa {to da vidat i od kade {to mo`ea da se zdobijat so novi iskustva. Istovremeno, lu|eto od Dramski se nadevaat na eden nov proekt koj bi bil finansiran od Evropskata unija na teatrite, a vo januari se vo o~ekuvawe na doa|aweto na Kris Tor{~, eden od najgolemite teatarski producenti.