Intervju so Riko San~ez

"MAKEDONSKO SONCE" GI POVRZUVA SITE MAKEDONCI VO STRANSTVO

Pi{uva: Dejan POPOSKI

  • Ne mo`am da ka`am deka sum ja osvoil Avstrija ili Germanija i deka tamu sum yvezda, no so sigurnost mo`am da tvrdam deka moeto ime tamu mnogu dobro kotira i deka moite albumi imaat solidni tira`i, veli Riko San~ez

Qup~o ]ur~evski vo sedumdesettite godini vo Makedonija be{e poznat kako Buge "Tartifot", po imeto na negovata grupa koja nude{e rok-muzika i be{e so solidni pozicii kaj nas. Denes negovoto ime me|u pomladite generacii vo na{ata zemja e malku poznato, no toj mnogu uspe{na kariera gradi na Zapad so poinakva muzika od onaa od sedumdesettite. Sega e pove}e orientiran na {panskiot melos, a mnozina go sporeduvaat so nezamenlivite "Xipsi kings". No, Buge ne ja zaborava ni Makedonija kade po~esto prestojuva, a negovata muzika ~esto se vrti na radio i TV-programite. Na muzi~ki plan e svrzan so svojata zemja, nudej}i prekrasni prerabotki na poznati makedonski hitovi, kako "^ija si", na Slave Dimitrov, ili "Si zaqubiv edno mome". Mnogumina tokmu Riko San~ez go gledaat kako naslednik na stilot {to go nudat mnogute evropski, pa i svetski pop-yvezdi, a toj, veruvajte, i toa kako }e znae da ja iskoristi svojata {ansa.

]e sakate li da ni ka`ete kako nastana Riko San~ez?

RIKO: Na Zapad, koga se stanuva poznat mora da se ima menaxer koj gi vr{i site raboti za vas. Moeto ime Qup~o ]ur~ievski be{e premnogu te{ko za izgovarawe i jas bev prinduen da imam "umetni~kio" ime i prezime koe }e bide zvu~no i }e asocira na muzikata koja ja peam. So mojot menaxer se dogovaravme da go zemam imeto Riko na edna li~nost, a prezimeto San~ez na druga li~nost od eden film. Taka popularno stanav Riko San~ez.

Dali koga nastapuvavte na koncerti, tamu na Zapadot, lu|eto znaat deka, sepak, Riko San~ez e Makedonec?

RIKO: Sekako deka znaat. Na albumite go pi{uva moeto vistinsko ime i prezime, a i jas vo mnogute nastapi na televizija potenciram deka sum od Skopje i Makedonija.

Pred tri godini napravivte edna pogolema turneja niz Makedonija koja dosta uspe{no mina. Dali povtorno planirate ne{to sli~no za onie {to Ve znaat kaj nas?

RIKO: To~no e deka pred okolu tri godini imav turneja niz Makedonija. Nekoi od koncertite minaa solidno, a nekoi i ne. Imav ekipa muzi~ari od Skopje koi me pridru`uvaa i s# be{e super. Od taa turneja se vide {to vsu{nost raboti Riko San~ez na Zapad i kako seto toa zvu~i. Milo mi e {to lu|eto gi zapoznav so mojata muzika i {to seto toa im se dopadna. Jas veruvam, naprolet, so mojata ekipa so koja raboti nadvor da napravam pove}e gostuvawa niz mojata tatkovina i veruvam deka }e bide prekrasno. Mojata muzika e vesela i sakam lu|eto na moite koncerti da se zabavuvaat.

Na Va{iot prv album ja prerabotivte "^ija si" na Slave Dimitrov. Slave be{e voshiten od Va{ata verzija. Kako se re{ivte na eden takov ~ekor?

RIKO: Pred s#, drago mi e {to Slave ima pofalni zborovi za mojata verzija na "^ija si". Se obiduvale i drugi imiwa vo Makedonija da ja prerabotat taa pesna, no retko koj zabele`al pogolem uspeh.

Mojata prerabotka na toj hit mnogumina ja sporeduvaat so najgolemite uspesi na grupata "Xipsi knigs" {to se razbira, n# raduva, a onie {to ne znaeja deka jas sum ja prerabotil, mislea deka e od "Xipsi kings". No, toa be{e s# do onoj moment dodeka ne se razbra koj vsu{nost ja pee "^ija si", odnosno dodeka ne se slu{na vo moeto ime

Neodamna go realiziravte Va{iot nov album vo Skopje od koj mo`eme da zabele`ime visoka profesionalnost i odli~na produkcija. Ka`ete ni ne{to pove}e za albumot?

RIKO: Mojot vtor album doa|a kako rezultat na uspehot {to go zabele`a prviot kompakt-disk. Raboten e so na{i muzi~ari i del od ekipata koja raboti na Zapad so mene. Albumot e interesen i zasega odli~no kotira i kaj nas, no i na Zapadot, osobeno onamu kade {to peam. Zasega, efektot od albumot e pogolem gore, no so snimawe spotovi i so pogolema prezentacija i ovde }e bide onaka kako {to treba da bide, a toa pak velam, na prolet, koga planiram da imam koncerti vo Makedonija.

Planiravte ovoj album da go rabotite so poznatiot Di-xej Kvikssilver. [to stana od taa sorabotka?

RIKO: Tokmu taka. I ne otstapuvam od toa deka eden den }e rabotam so nego. Mo`ebi toa }e se slu~i vedna{ vo po~etokot na ovaa godina, }e napravime mo`ebi dve-tri pesni koi }e gi izdademe na maksi-CD koe }e bide prezentirano na Zapadot. Na ovoj album ne dojde do sorabotka od pri~ina {to ne mo`evme da gi uskladime terminite, a mene ne mi se ~eka{e.

Gospodine ]ur~ievski ka`ete ni kako lu|eto Ve prifa}aat na Zapad i kolku visoko Va{eto ime kotira tamu?

RIKO: Ne bi mo`el da ka`am deka sum ja osvoil Avstrija ili Germanija i deka sum tamu yvezda. No, so sigurnost mo`am da tvrdam deka moeto ime tamu dobro kotira i deka moite albumi imaat solidni tira`i. Me ima i na televizija, pravam koncerti za publika koja gi saka moite pesni i mojata muzika.

Kolkav e kapacietot na salite vo koi gi odr`uvate koncertite?

RIKO: Sega da ne izleze, eve sega ovoj saka da se fali, no jas kako golem profesionalec moram da ka`am deka ako re~am na moite koncerti doa|aat deset iljadi lu|e, }e se la`am sebesi. Jas imam dovolno publika, najmnogu do tri iljadi {to e pove}e od odli~no. Na sekoj moj koncert s# e onaka kako {to jas sum zamislil, mnogu profesionalno, i pove}e od dva ~asa trae seta taa zabava. Lu|eto tamu ne smee{ da gi folira{, tie doa|aat na koncert za da vidat ubava pretstava, a nie toa im go nudime.

Kakva e reakcijata na pesnite koi se makedonski, a koi gi imate preraboteno?

RIKO: Fantasti~no minuvaat tie pesni. Duri jas ponekoga{ gi peam na bis. Ubavo e koga gledam masa lu|e, koja, da re~eme, igra i se zaqubuva koga ja slu{a "^ija si", koja vo mojata verzija e taka napravena za da mo`e da se igra.

Na Va{iot nov album ima u{te edna prerabotka, ovoj pat poznatiot hit na grupata "Aerodrom" od Zagreb, nare~en "Fratelo". Zo{to tokmu taa pesna?

RIKO: Samiot tekst na toj hit, koj patem ka`ano mene mnogu mi se dopa|a, e nekako svrzan so ona {to se narekuva tu|ina. Mojot prepev na {panski ima re~isi identi~en tekst i sodr`ina. Sakav na nekoj na~in da im dolovam na site deka ne e lesno koga ~ovek }e se najde nekade vo tu|ina, koga ~esto mo`e da bide i osamen, razmisluvaj}i na svojata tatkovina, na svoite najbliski, na svoeto semejstvo, na Skopje i Makedonija.

Dali Riko go ~ita "Makedonsko sonce" tamu kade {to `ivee?

RIKO: Moram da ka`am deka "Makedonsko sonce" so netrpenie go o~ekuvam i jas, no i site Makedonci koi `iveat nadvor od Makedonija. Mi se dopa|a i sodr`inski i noviot format. Vsu{nost moram da ka`am deka tokmu "Makedonsko sonce" na nekoj na~in gi povrzuva site Makedonci vo stranstvo, i site nie sakame da go imame vesnikot. Toa e isto kako da ima{ del od Makedonija koga si daleku od nea. ^uvstva koi navistina te{ko mo`at da se opi{at, no gi ima vo site nas.

Za kraj, nekoja poraka za Va{ata publika {to Ve znae i se slu{a kaj nas, za Va{ite Makedonci koi preku Va{ata pesna sekoga{ se so vas?

RIKO: Moja golema `elba e vo {to poskora idnina mnogu pove}e da bidam so niv, so moite drugari i prijateli od Skopje i Makedonija. Na site im posakuvam sre}a i mnogu radosti, i eve muzikata neka bide najubaviot spoj me|u site nas, a muzikata e navistina golema rabota {to gi zbli`uva lu|eto sekade vo svetot kade & da s#.