2000 godini od Hristovoto ra|awe

POSTAVUVAWE KRST NA VODNO

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

Kaj Komisijata za odnosite so verskite zaednici najaktuelno e pra{aweto za odbele`uvaweto na 2000 godini od hristijanstvoto. So taa cel se rodi i idejata za postavuvawe na grandiozen krst na padinite na Vodno.

Na neodamne{nata sednica vo Sobranieto, koga se donesuva{e Zakonot za izrabotka na kovani pari, se razvi raspava i za postavuvaweto ili ne, na krst, simbolot na hristijanstvoto, na padinite na Vodno. Pratenicite Makedonci go odobrija vakviot poteg, smetaj}i go za istoriski i kulturen ~in. Za razlika od niv, pratenicite od muslimanska verosipoved (Albancite vo Parlamentot), postavuvaweto na krstot na Vodno go smetaat za provokativno i navredlivo za pripadnicite na drugite veri koi `iveat vo Makedonija i spored niv, vakvoto odbele`uvawe na Hristovoto ra|awe bi zna~elo i naru{uvawe na me|uetni~kite odnosi.

Za krstot, koj{to treba da se postavi na Vodno s# u{te ne e re{eno kakov }e bide (aluminiumski, `elezen ili yiden), no toj }e bide neobi~no golem i }e bide osvetlen so 2000 svetilki {to }e go simboliziraat izminatiot period od Hristovoto ra|awe.