Promeni za poklonenie

VDAHNOVEN PROGRES VO MPC

D. Zafirov

So doa|aweto na noviot duhoven tatko, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan, pretstojat novi prestrojuvawa i promeni vo na{ata Makedonska Svetiklimentova pravoslavna crkva. Mudrosta i golemata duhovna i crkovna qubov {to ja poseduva na{iot nov poglavar g.g. Stefan, }e napravi pogolem progres vo Crkvata, a so pomo{ na Svetiot Sinod, se o~ekuvaat pogolemi promeni koi }e ja vozdignat, ugodat na edna od najstarite pravoslavni crkvi vo svetot. Iako s# u{te ne sme sestrinski priznati, nie }e za~ekorime silno vo noviot milenium, so Blagoslovot na na{iot Gospod Isus Hristos, a so na{iot novoizbran poglavar }e ja otvorime golemata vrata na pravoslavieto. Tokmu sega, vo taa presvetla svetlina }e bideme priznati od site sestrinski crkvi, a toa e nepobitot za nepravdata i vistinata. Toa }e e vlezniot ~in i poklonenieto vo noviot milenium.

Vo presret na odr`uvaweto na dolgovekovno o~ekuvawe na osmiot Vselenski sobor na{ata crkva }e vleze vdahoveno, so celiot svoj sjaj. Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan so svojata mladost, blagoslovena od Boga i so svojata odlu~nost da gi otstrani site crni damki vo Crkvata, vo tatkovinata i vo dijapsorata }e izgradi disciplina, }e sozdade sve{tenstvo koe{to so iskrena misionerska i duhovna qubov }e ja gradi ovaa na{a, od Boga soyidana avtokefalna crkva. O~ekuvame, poglavarot so negovite umni promeni da stavi kraj na sekakvo sekta{ewe, neposlu{nost, neodgovorno rabotewe, samoverie na visoko i niskoto sve{tenstvo, odnosno na mnogu bogati i siroma{ni sve{tenici, da ja obedini duhovnata hierarhija vo edna silna duhovna hegemonija na samopregorni sve{tenici koi{to voedno }e bidat i misioneri i verski vospituva~i.

Od niv mnogu bea zaseneti, osobeno onie najdobrite. Vo duhovnata i bogoslu`bena rabota se nao|aa sve{tenici koi{to go zloupotrebuvaa svoeto sveto mesto i gi zaboravaa dol`nostite. Se nadevame deka na{iot novoizbran poglavar }e ja obedini golemata i sveta Crkva i vo noviot milenium }e stori s#, sve{tenikot i vernicite da bidat edna celina, }e gi privle~e mladite koi{to se gubat vo nepotrebni verski organizacii, bez da znaat za svoeto vistinsko mesto vo koe }e go najdat praviot smisol na noviot mlad `ivot.

Taka neka bide, Gospod da vi pomogne Va{e Bla`estvo za dobrobit, za mnogaja leta za Vas i za na{ata sveta vekovna Svetiklimentova Makedonska pravoslavna crkva, vo na{ata tatkovina i vo dijasporata.