FORUM

ASKA, ^ANTATA I ^ADRO

Stefan Donevski Majka

Poslednive promeni vo Vladata me potsetuvaat na vicot, koga edna Bugarka vleguva vo sofiskiot tramvaj i da ne zaboravi postojano povtoruva, "AS, ^ANTATA I ^ADRO". Pri izleguvawe se prebrojuva, ~antata i ~adorot se tuka, {to be{e toa tretoto?

Taka i sega, Premierot gi promeni ministrite za pravda i na policijata, ama sebesi se zaboravi. Jas pred kuso vreme napi{av edna statija po povod katastrofalnata gre{ka: Pu{tawe od zatvor na policiskiot ubiec.

Pritoa go spomnav primerot so Anglija, koga i premierot tamu bi moral da podnese ostavka. No, Makedonija ne e Anglija, nie neli sme "dlaboki" Balkan, pardon, mladive politi~ari n# narekuvaat Zapaden Balkan.

Menuvaweto na ministerot Stojmenov izleze mnogu tainstveno. Ministerstvoto za finansii e najte{ko od site, treba da se obezbedat pari za dr`avata, da se donese godi{niot buxet i drugo. Dodeka site drugi ministri {etaa niz svetov so narodni pari, Stojmenov rabote{e. Ako menuvaweto na Stojmenov e zaradi netrpenieto so Dosta, toga{ e toa mnogu, mnogu tenka rabota.

Toa me potsetuva na onaa detskata: "Daj mi gi igra~kite, ne igram ve}e so tebe". Smenuvaweto na Trajanov mi e razbirlivo. Toj be{e neodlu~en i mek za ovaa funkcija. Pri seto ova go stopira{e goneweto na krupniot kriminal, {to e navistina nerazbirlivo. Toj saka{e da poka`e nekakva demokratska policija, no vo kriminalot nema demokratija. Site sme svedoci na drasti~no zgolemuvawe na site vidovi kriminal, od najsitniot do najkrupniot. Vo ovaa smisla ve}e mo`eme da se sporedime so Bugarija, ako e ova na~inot na pribli`uvawe kon Bugarija, toga{ "NEIN DANKE".

Redot, mirot i sigurnosta na gra|anite se temelno zagrozeni. Mladiot Premier ja potencira borbata protiv drogata, kako da e samo toa kriminal. Toa go pravi od svoi li~ni ubeduvawa, bidej}i e alergi~en na piewe i pu{ewe.

"@eleznata ledi", go najde svoeto pravo mesto i cvrsto sum ubeden deka }e bide uspe{na. Mo`e da se slu~i da pretera vo nekoi raboti, imaj}i ja predvid nejzinata "marksisti~ka" mladost.

Na mestoto na Pavle od Radovi{, doa|a Dosta od Kisela Voda, pa sre}no. DA po~nuva da stanuva statist vo Vladata, pa verojatno na Tupurkovski }e mu otvorat dva kabineta, vo Tajvan i Amerika, a odvreme-navreme }e go vidime mo`ebi i vo Skopje, mislam vo Vladata, ne vo "Galija". Izjavata na Premierot za nekakov ekonomski napredok vo slednata godina, me ~udi dotolku pove}e, so koi lu|e toa }e go napravi. Dali misli na premladiot minister Gruevski koj do v~era u~e{e markstisti~ka ekonomija na fakultetot vo Prilep. Sigurno e edno: mladive politi~ari nemaat nitu iskustva, nitu znaewe, a kamo li vizii za idninata. Za ~ovek da ima vizii, potrebno e da poseduva golemo znaewe.