FORUM

"MAKEDONSKI SINDROM: INAETOT!"

Stra{o Jovanov - Zrnce

Jas sum Makedonec. Dali toa im se bendisuva na Bugarite (Kostov, Stojanov, Boris, Srbino-vski i dr), Srbite (Milo{evi}, \ukanovi}, Tu|man, Kara|or|evi} i dr.) starite Grci (Perikle, Demosten i Platon), Amerikancite ([o{oni, Apa~i, Sijuksi i Mohikanci), Golemobretancite (Vel{ani, Irci i [koti), Frankite (Gali, Itali i Romani) i drugite, crni, `olti i zeleni, i~ ne me boli... uvoto.

Seto toa {to }e go ka`am za Makedoncite, va`i i za mene li~no, da ne mislat nekoi partiski zavrti ({raf~iwa) deka kritiziram.

Site {to }e go pro~itaat ovoj tekst, barem petpati, }e znaat deka toj e prvo samokritika, potoa kritika, no ni slu~ajno ne e potcenuvawe.

Site zlonamernici, duri i Makedonci po rod, kako "makedonski sindrom", so najzlonamerni celi, go nametnuvaat samouni{tuvaweto, {to vo najmala raka e sme{no. Zo{to?

Koj ni e kriv, {to ete, sme ja osvoile i sme se nastanile na teritorijata, za koja{to se zainteresirani, bukvalno site plemiwa i za koja{to nekolku iljadi godini nanazad, se vodeni bespo{tedni vojni, bidej}i sekoe "divo pleme" saka da e gospodar na mestoto kade {to e rodena kulturata - pismenosta, kade {to e sozdadena istorijata.

Mestoto koe{to, ednostavno re~eno, e centarot na Svetot.

Site sakaat da go izbri{at makedonskiot narod od listata na narodite, tokmu poradi toj centar na Svetot, koj{to e "`ivotniot prostor na Makedoncite".

Sredstvata na ova "bri{ewe" bea razli~ni. Vojni, pretopuvawa, menuvawe vera, proteruvawa, genocid i sli~no. No, najpogubnoto za Makedoncite, sepak be{e, ve{ta~ki poddr`uvaniot "makedonski sindrom - samouni{tuvaweto", koj i najmnogu mu na{teti na makedonskiot narod.

No, poslednava godina, kone~no, povtorno prorabotuva, onoj stariot, vistinskiot, genetski predodredeniot "makedonski sindrom - Inaetot".

Za inaet na nekoga{na Vizantija moite dale~ni predci, go sozdadoa golemoto Samoilovo makedonsko carstvo.

Za inaet na Turcite, opstanaa kako pravoslavni i po pet veka.

Za inaet na Svetot, na{ite tatkovci ja sozdadoa Narodna demokratska Republika Makedonija (Socijalisti~ka Republika Makedonija), a za inaet na, "nedefiniraniot konglomerat - Grcija", nie }e ja vneseme Makedonija vo EU, za da si go vratime izgubeniot teritorijalen del i kone~no da ja osvoime "samobendisanata Evropa".

Za inaet, poslednava godina (1998), Makedoncite go porazija SDSM. No, koga vidoa deka od "Promenite" nema ni{to, vo 1999 god. za pretsedatelskite izbori, za inaet, ja porazija DPMNE.

Ostanuva u{te samo pra{aweto: Dali za inaet na samonare~enite "golemi partii" na lokalnite izbori vo 2000-ta godina, }e gi dadat svoite glasovi za svojata "najinteresovnata patija - RABITNI^KATA"