Proekt za povtorno vospostavuvawe kultura na doeweto

"BOLNICI - PRIJATELI NA BEBIWATA"

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Da se adaptiraat aku{erskite oddelenija na ruming-in sistemot, {to zna~i majkata da e so svoeto bebe 24 ~asa
  • Da sprovede {estmese~en trening na celokupniot personal na aku{erskite odelenija vo 18 bolnici adaptirani za podr{ka na doeweto

Inicijativata "Bolnici - Prijateli na bebiwata" poteknuva u{te od 1992 godina od strana na UNICEF i Svetskata zdravstvena organizacija koja{to pokrenuva tekovi kon povtorno vospostavuvawe kultura na doewe i za`ivuvawe novi relacii me|u personalot, novite roditeli i nivnite novoroden~iwa vo bolnicite vo cel svet, istaknuvaj}i deka sekoja bolnica mo`e i treba da ima pozitivna uloga vo dvi`ewata za poddr{ka na doeweto.

BPB e poddr`ana i odobrena od pretsedateli na vladi, zdravstveni ustanovi, od profesionalni zdru`enija na pedijatri, ginekolozi, aku{eri, medicinski sestri i konsultanti za laktacija.

Pred izvesno vreme, i vo Makedonija be{e pretstaven ovoj proekt, vo hotelot "Aleksandar Palas". Na promocijata prisustvuvaa ministerot za zdravstvo Dragan Danilovski koj dade celosna poddr{ka na ovoj proekt, potoa Hose Pinto Te{eira, pretstavnik na Evropskata unija koja gi obezbeduva finansiskite sredstva i Edmond MekLokni, {ef na kancelarijata na UNICEF koj go sproveduva proektot, zaedno so Ministerstvoto za zdravstvo.

Za proektot vo Makedonija podetalno n# informira Silvana Bo{kovska, asistent na proektot, koja momentalno go zamenuva menaxerot na proektot d-r Enriko Davoli, koj doa|a od Italija i e pretstavnik na UNICEF vo Makedonija. So sorabotkata me|u UNICEF i Nacionalniot komitet za poddr{ka na doeweto se sproveduva programata "Bolnici - Prijateli na bebiwata" ~ie moto e "Sekoe novorodeno dete ima pravo na uspe{en start vo `ivotot". Kaj nas postojat uslovi za realizirawe na ovoj proekt. Cel na proektot e rehabilitacija na porodilnite odelenija vo 18 bolnici kade {to se ra|aat 70 % od site bebiwa so {to }e se ovozmo`i sproveduvawe na ruming-in. Vo ^air, ovoj proekt t.n. ruming-in se sproveduva ve}e dve godini.

Ovaa programa generalno mo`e da se podeli vo tri etapi. Prvata etapa opfa}a fizi~ka rehabilitacija na bolnicite so toa {to mora da se zadovolat odredeni kriteriumi, standardi, a pred s#, da se adaptiraat aku{erskite oddelenija na ruming-in sistemot, {to zna~i majkata da e so svoeto bebe 24 ~asa, da dojde vo kontakt so nego {to e mo`no pobrzo za da se inicira doeweto. Ova va`i samo za zdravi majki i bebiwa, i majki porodeni so carski rez. Zna~i od prviot den, so pismena politika, da se nastojuva {to e mo`no pove}e da se izbegnat i da ne se favoriziraat ve{ta~kite instanci.

Vtorata etapa, za da mo`e da imame zdrava doilka i zdravo bebe, potrebno e da se nabavi potrebniot medicinski materijal.

Vo tretata etapa, Elizabet Horman koja{to e glaven kosultant na Svetskata zdravstvena organizacija za doewe i Nacionalniot komitet za poddr{ka na doeweto vo Makedonija, bi trebalo da sprovede {estmese~en trening na celokupniot personal na aku{erskite oddelenija vo 18 bolnici, adaptirani za poddr{ka na doeweto, zatoa {to ne e prestrogo da se ka`e deka profesionalnoto neznaewe e direktno odgovorno za neuspehot na doeweto. Razlikata me|u `enite koi sakaat da dojat i `enite koi uspe{no go ~inat toa, go usmeruva problemot kon profesionalcite - zdravstvenite rabotnici koi go podr`uvaat doeweto. Zna~i celite na proektot se zgolemuvawe na stapkata na doeweto, a SZO potvrduva deka pove}e od 97 procenti od `enite se sposobni da dojat bez problemi, i smrtnosta na doen~iwata, do krajot na 2001 godina, da se namali na 15%.