Polovina vek postoewe

ZLATEN JUBILEJ NA "MUZEJ NA GRAD SKOPJE"

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Vo 1974 godina za prvpat e postavena izlo`ba, a do denes, Muzejot ima prezentirano 347 izlo`bi od koi 118 vo stranstvo
  • Muzejot na grad Skopje so svoite izlo`bi uspe{no ja afirmira i prezentira makedonskata kultura kako vo zemjava, taka i nadvor od nea

Na 29 dekemvri, Muzejot na grad Skopje go odbele`a svoeto 50 - godi{no postoewe. Pozdraven govor odr`a direktorot na muzejot, g.\or|i ^ulakoski, koj gi pozdravi, noviot minister za kultura, Quben Paunovski, vrabotenite kako i penzionerite na koi im dodelija ra~ni ~asovnici kako blagodarnost za nivniot pridones vo razvojot na ovoj muzej. Voedno iska`a nade` deka Muzejot }e go zadr`i renometo i }e prodol`i da napreduva so isto tempo.

Zna~ajniot jubilej, kako odbele`uvaweto na polovina vek dejnost na edna institucija, se migovi koga se sumiraat dosega{nite dostignuvawa i koga se proektiraat ponatamo{nite, idni zalo`bi za razvoj na edna institucija. 50 - godi{noto postoewe na ovoj zna~aen muzej e potpomognato od potencijalot, makotrpnata rabota na nekolku generacii vraboteni, nivnite napori da se prezentira i afirmira makedonskoto, kulturno - istorisko i umetni~ko nasledstvo. Muzejot na grad Skopje e formiran vo 1949 godina pod imeto "Naroden muzej na grad Skopje", od strana na Gradskiot naroden odbor - Skopje. Pri osnovaweto ne bea obezbedeni soodvetni prostorii za smestuvawe na Muzejot, ne postoe{e soodvetna oprema, a be{e vraboteno samo edno stru~no lice. Po zemjotresot, Muzejot raboti na otvoreno, vo improviziran objekt na tvrdinata Kale, a od 1964 do 1970 god., vo Muzejot e adaptirana starata `elezni~ka stanica. Ottoga{ se sozdadeni uslovi za rabota. Vo momentov vraboteni se 56 lu|e, od koi 25 se stru~ni lica od oblasta na etnologijata, istorijata, istorija na umetnost i arheologijata. Vo 1974 godina za prvpat e postavena izlo`ba, a do denes, Muzejot ima prezentirano 347 izlo`bi od koi 118 vo stranstvo.Ovoj muzej poseduva 14. 920 muzejski predmeti i gi zadovoluva site me|unarodni kriteriumi za izlo`uvawe na muzejski materijal. Planiranata jubilejna izlo`ba, "Skopje od predistorijata do denes" koja treba{e da bide postavena vo dekemvri, e odlo`ena za 19 januari 2000 god. poradi objektivni pri~ini, kako i `elbata izlo`benata postavka da se napravi u{te podobro. Izlo`bata koja treba da bide trajna postavka za prvpat }e ovozmo`i javna prezentacija na kulturnoto i umetni~koto nasledstvo od fondot na Muzejot od oblasta na etnologijata, istorijata, istorijata na umetnost i arheologijata. Site zastapeni predmeti vo jubilejnata postavka se karakteristi~ni za materijalnata i duhovnata kultura na naselenieto od ovoj region, prezentiraj}i go sobraniot i prou~uvan materijal vo tekot na pedeset godini vo Skopje i Skopskata okolija, opfakaj}i go periodot od praistorijata do denes.

Muzejot na grad Skopje so svoite izlo`bi uspe{no ja afirmira i prezentira makedonskata kultura kako vo zemjava, taka i nadvor od nea. Programata za slednata 2000 -ta godina e obemna. Planirani se izlo`bi vo Grcija, Turcija, Bugarija, Francija i vo drugi zemji, a }e bide golem uspeh ako se realiziraat barem polovina od niv.