Reakcii okolu prisustvoto na ministerot Trenevski na Eparhiskoto sobranie vo Avstralija

"DR@AVNA DELEGACIJA NA CRKOVNO SOBRANIE NA ^ELO SO MINISTEROT TRENEVSKI"

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • "Go osuduvame ministerot Trenevski, bidej}i so svoeto prisustvo na Sobranieto }e napravi raskol me|u na{ite sonarodnici vo Avstralija . Toa e pu~ protiv MPC, bidej}i tie sakaat da rabotat po drugi principi, a nie toa nema da go dozvolime"

Vo izminatiot period, svoi reagirawa po povod prisustvoto na makedonska delegacija na takanare~enoto Eparhisko sobranie na 14-te Makedonski pravoslavni op{tini vo Sidnej, imaa Mitropolitot Avstralisko-novozelandski g.Petar i pretsedatelot na Republi~kata komisija za odnosi so verskite zaednici, g.\or|i Naumov .

Spomenatata makedonska delegacija vo sostav: minister za iseleni{tvo, Martin Trenevski (so soprugata), Slave Nikolovski Katin , potpretsedatel na Komisijata za odnosi so verskite zaednici (so soprugata) i Fidanka Tanaskovska urednik na "Nova Makedonija" prisustvuvaa na Eparhiskoto sobranie, koe kako {to izjavi Mitropolitot g. Petar e nelegitimno i ima za cel da napravi paralelna eparhija, so ve}e postavenata, so blagoslov na Makedonskata pravoslavna crkva. Aktivnostite na lu|eto koi stojat zad ova Sobranie se naso~eni kon urivawe na avstraliskata Eparhija na MPC , a so toa i samata crkva. Seto ova e potkrepeno i so faktot deka tokmu tie "na{inci" vo 1997 godina registriraa Makedonska pravoslavna nezavisna crkva vo Adelaid, vo ~ij pravilnik (~l. 3) stoi deka ne ja priznavaat MPC i nejzinata samostojnost od 1967 godina, {to zna~i stanuva zbor za paralelna crkva so MPC. Za taa cel g. Petar naglasi: O~igledno tie lu|e vo ministerot pronajdoa li~nost {to }e gi poddr`i, a toa }e predizvika u{te pogolem raskol i needinstvo me|u Makedoncite vo Avstralija. Zagri`en sum {to ~ovekot (Trenevski) ne pravi razlika do kade se negovite kompetencii, a do kade na Crkvata, potsetuvaj}i pritoa deka i vo prethodniot slu~aj so nezakonskoto ottu|uvawe na crkovniot imot na MPCO "Sv. Nikola" 69 Angov Strit vo Pert, ministerot Trenevski zastanal na pogre{nata strana - Makedonska obedineta op{tina.

Vo vrska so seto toa so najnovite odluki na SAS na MPC se bara celosno po~ituvawe na dosega{nite odluki i sekoja registracija i preregistracija na MPCO vo Avstralija i Nov Zeland koi se kosat so crkovno-pravnite normi na MPC , Sinodot nema da gi prifati.

Kategori~en i deciden vo svojata izjava za vakviot ~in be{e i pretsedatelot na Komisijata za odnosi so verskite zaednici na R. Makedonija m-r \or|i Naumov, koj mu dade poddr{ka na Mitropolitot Petar i dodade: Go osuduvame ministerot Trenevski, bidej}i so svoeto prisustvo na Sobranieto }e napravi pogolem raskol me|u na{ite sonarodnici vo Avstralija. Toa e pu~ protiv MPC, bidej}i tie sakaat da rabotat po drugi principi, a nie toa nema da go dozvolime!

Spored Naumov, ministerot Trenevski, mo`el da se pojavi tamu samo vo privatno svojstvo, a ne i da formira dr`avna delegacija, vo koja e vklu~en i potpretsedatelot na Komisijata za odnosi so verskite zaednici Slave Nikolovski - Katin. Ako se potvrdi negovoto u~estvo, Naumov kako negov pretpostaven }e prezeme soodvetni merki.

Isto taka, Naumov go poddr`a i Zakonot za staratelstvo na imotite na MPC {to treba da bide usvoen vo Gorniot dom na Parlamentot na Nov Ju`en Vels, so koj MPC treba da stane edinstven sopstvenik na crkovnite imoti i objekti vo Avstralija, izgradeni za verski celi. Spored nego tamo{nite crkvi i manastiri kako i imotite na op{tinite treba da bidat pod jurisdikcija na MPC, a ne da im slu`at na interesite na grupite {to sakaat od niv da profitiraat.