Vo Stopanska komora, rabotna sredba so novinarite

DR@AVATA BEZ SLUH ZA STOPANSTVOTO

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

  • Stopanstvoto mnogu pretrpe poradi vojnata vo Bosna i Hercegovina, blokadite od sever i jug i kosovskata kriza. Spored MMF i Svetskata banka, vkupnite {teti iznesuvaat 650 milioni dolari, pa krajot na 1999 godina dve tretini od pretprijatijata go do~ekaa so blokirani smetki, istakna vo svoeto izlagawe Petreski

Krajot na ovaa godina Stopanskata komora na Makedonija }e go odbele`i so nezadovolstvo od ostvarenata sorabotka so Vladata i nadle`nite institucii. Du{an Petreski, prviot ~ovek na makedonskata Komora na tradicionalnata novogodi{na sredba so novinarite izjavi: Godinata {to izmina ja zapo~navme dobro, na nekoi na{i sostanoci u~estvuvaa ministri i diskutiravme za stopanskite problemi. No, od nejzinata vtora polovina, koga bea navistina potrebni detalni analizi i predlozi za te{kata ekonomska situacija vo koja se najde zemjava, ne naidovme na interes za sorabotka, {to zna~i deka ne se po~ituvaat na{ite stavovi.

Vo svojata ponatamo{na izjava, Du{an Petreski uka`a i na porane{nata praktika, zakonite od ekonomskata sfera Vladata da gi donesuva bez nikakvi konsultacii, a potoa stopanstvenicite da pritiskaat za nivni promeni, bidej}i tie zakoni vo praktikata se te{ko primenlivi. Edinstveno toa ne be{e slu~aj so Zakonot za dodadena vrednost, za kogo stopanstvenicite bea detalno i navremeno informirani vo tekot na celata regularna podgotovka.

Me|utoa, toa be{e rezultat na `elbata i interesot na germanskiot ekspert, inaku koordinator na ovoj proekt, koj insistiral da go slu{ne misleweto i glasot na stopanstvoto, a ne i na drugite institucii.

Vo narednata godina Makedonija ne smee da vleze bez strategija za ekonomski razvoj i bez jasni celi {to treba da se ostvari vo sektorot so odnosite so stranstvo. Taa strategija treba da bide primenliva vo praktikata, zna~i ne treba da e kancelariska i da pretstavuva samo spisok na ne~ii `elbi, tuku e neophodno participirawe na postojnite stopanski strukturi. Najzna~aen preduslov za vlez na stranskiot kapital vo makedonskata ekonomija e finansiskata konsolidacija na pretprijatijata, bidej}i kapitalot ne doa|a onamu kade {to ima zagubi, vi{ok vraboteni i neras~isteni sopstveni~ki odnosi.

Spored Petreski, vo narednata 2000 - ta godina mora da zavr{i procesot na transformacija na kapitalot, bidej}i vo sprotivno stopanstvoto }e pretrpi golemi {teti i }e stagnira negoviot razvoj, a bez razvoj nema pretpostavki za ekonomska stabilnost na podolg vremenski period. Vo godinata {to izminuva, Komorata argumentirano i objektivno uka`uva{e na te{kata sostojba vo zemjava vo poslednite godini. Stopanstvoto mnogu pretrpe poradi vojnata vo Bosna i Hercegovina, blokadite od sever i jug i kosovskata kriza. Spored MMF i Svetskata banka, vkupnite {teti iznesuvaat 650 milioni dolari, pa krajot na 1999 godina dve tretini od pretprijatijata go do~ekaa so blokirani smetki, istakna vo svoeto izlagawe Petreski