Na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij"

PROMENA NA MANDATITE NA SENATOT I REKTOROT

Podgotvila: Mileva LAZOVA

  • Nie }e se obideme, a za toa imame i kapaciteti i znaewe da go formulirame zakonot za visoko obrazovanie i da go podneseme, preku na{ite profesori, do Sobranieto na usvojuvawe

Na redovnata rabotna sred-ba so novinarite, rektorot na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij", prof. d-r Aleksandar An~evski najnapred se osvrna na rabotata vo izminatava godina, vo koja se ostvareni zna~ajni aktivnosti vo osovremenuvaweto na nastavno - obrazovniot proces, upisnata politika, a za celosno finansirawe potrebna e primena na merilata i kriteriumite za utvrduvawe na cenite na obrazovnite uslugi. Osobeno bea zna~ajni zalo`bite za donesuvawe zakon za visokoto obrazovanie. Rektorot na Univerzitetot se nadeva deka ovoj zakon }e bide donesen vo tekot na 6 - 7 meseci, a dokolku toa ne se slu~i prof. d-r Aleksandar An~evski izjavi: Univerzitetot predlaga: "Nie }e se obideme, a za toa imame i kapaciteti i znaewe da go formulirame zakonot za visoko obrazovanie i da go podneseme, preku na{ite profesori, do Sobranieto na usvojuvawe".

Vo vrska so mandatot na rektorot i na senatorite od dosega{niot mandat koj trae{e dve godini, sega }e iznesuva ~etiri godini. Ovaa odluka }e po~ne da se primenuva po izborot na noviot rektorski tim i noviot sostav na Senatot. Mandatot na prof. d-r Aleksandar An~evski zavr{uva vo septemvri 2000 godina, a dali povtorno }e se kandidira za vtor mandat ne znae, bidej}i e s# u{te rano.

So eventualno stavawe na Univerzitetot vo Zakonot za javni ustanovi toj ne mo`e da ima ist tretman kako na pr. "Parkovi i zelenilo", "Komunalec", tuku naprotiv, Univerzitetot, kako dr`avna institucija, mo`e so edna ili dve re~enici da se spomne, no odnosite na Univerzitetot so dr`avata }e bidat regulirani so drug zakon, izjavi Rektorot.

Edna od promenite {to sega se napraveni e izmenata so koja i Univerzitetot mo`e da se javi kako partner vo me|unarodni proekti i postdiplomski studii vo sorabotka so stranski univerziteti. Svedoci sme na silen razvoj na visokoto obrazovanie vo svetot i na zgolemenata svest za negovoto zna~ewe i vitalna uloga vo ekonomskiot i op{testveniot razvoj