"Makedonski telekomunikacii" so nova Internet - kampawa

NE BIDI BEZ VRSKA!

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

  • Celta na kampawata e promocija na "MT - net" kako operator so odli~en kvalitet vo uslugata, poradi faktot {to "surferite", na Internet, naj~esto se priklu~uvaat vo no}nite ~asovi, koga tehni~kata poddr{ka im e najpotrebna
  • So toa, korisnicite vo drugite gradovi }e bidat celosno ramnopravni so onie od Skopje za{to ve}e nema da go pla}aat zakupot na linijata do Skopje. Me|u prvite takvi novi korisnici }e bide "Internet kafe" vo Ohrid, koe na tamo{niot ruter }e se priklu~i po istata cena kako da e vo Skopje

I na Makedoncite im e ovozmo`ena brza i sigurna komunikacija so otpo~nuvaweto na novata kampawa na "Makedonski telekomunikacii". Minatata nedela vo diskotekata "Koloseum", so prigodna sve~enost, Internet - servisot na MT otpo~na so kampawata koja{to }e trae nekolku meseci. Internet - servisot, koj sega go nosi imeto "MT - net", dosega rabote{e od sedum do dvaeset ~asot, a sega startuva so 24 - ~asovna poddr{ka na korisnicite na najpoznatata globalna komunikaciska mre`a vo svetot. Na sve~enosta be{e prezentiran i najnoviot visokokvaliteten spot nasloven kako "Ne bidi bez vrska". Celta na kampawata e promocija na "MT - net" kako operator so odli~en kvalitet vo uslugata, poradi faktot {to "surferite", na Internet, naj~esto se priklu~uvaat vo no}nite ~asovi, koga tehni~kata poddr{ka im e najpotrebna. Vo vrska so najnovoto tehnolo{ko zasiluvawe na Internet - servisot na "Makedonski telekomunikacii", na {to se rabote{e poslednive {est meseci Ognen Firfov, direktor na "MT - net", istakna:

Ve}e e instalirana kompletnata komunikaciska oprema, proizvod na amerikanskata firma CISKO, vo glavniot mre`en centar na "MT - net" vo Skopje i vo pet drugi gradovi: Tetovo, Ohrid, Bitola, [tip, Strumica, a Kumanovo novata pristapna oprema }e ja dobie vedna{ po Novogodi{nite praznici. Stanuva zbor za 420 novi dial up linii (poedine~ni korisnici so personalni kompjuteri, kako so analogni, taka i so ISDN vrski od cela Makedonija). Denovive }e bidat instalirani u{te 60 linii, pa do krajot na idniot mesec na korisnicite }e im stojat na raspolagawe vkupno 540 novi linii.

Direktorot Firfov isto taka re~e deka linkovite se stabilni, {to zna~i deka, vo najmala mo`na mera }e se eliminiraat rizicite od prekin na vrskata, kako {to se slu~i neodamna. Pokraj toa, instalirana e i opremata za nadgleduvawe i upravuvawe na mre`ata koja e nabavena od amerikanskata kompanija CISKO, a instalirani se i sedum novi serveri za koristewe na dopolnitelni uslugi, nabaveni od SUN i DELL.

So ovie izmeni, teritorijata na Skopje, od na{a strana, e re~isi kompletno pokriena vo tehni~ki pogled, no podobruvawa ima i vo drugite gradovi. Imeno, ve}e po~na da se realizira na{ata damne{na `elba sekoj koj{to }e saka da iznajmi linii za postojan pristap na Internet, da ne se povrzuva so Skopje, tuku direktno na lokalniot "Telekom". So toa, korisnicite vo drugite gradovi }e bidat celosno ramnopravni so onie od Skopje, bidej}i ve}e nema da go pla}aat zakupot na linijata do Skopje. Me|u prvite takvi novi korisnici }e bide "Internet kafe" vo Ohrid, koe na tamo{niot ruter }e se priklu~i po istata cena kako da e vo Skopje, re~e Firfov.

Po Nova godina site korisnici vo koe bilo vreme }e mo`at da dobijat informacii za uslugite. Tie }e mo`at besplatno da ispra}aat mali oglasi i ~estitki koi }e gi ostavaat na Internet (vo zemjava i nadvor od nea). Veb - stranicata na "MT - net" nudi op{irni izvestuvawa (vremenska prognoza, repertoarot na Gradski kina, telefonski imenik itn.), so tendencija brojot na informaciite i ponatamu da se zgolemuva.