Za do~ekot na Novata godina

POTRO[IVME MNOGU PARI, SEGA KAKO DA SE POMINE MESECOT!?

Podgotvi: @aklina MITEVSKA

  • Pretsedatelot na R. Makedonija, Boris Trajkovski i premierot Qub~o Georgievski, Novata godina ja pre~ekaa vo Domot na ARM vo Skopje. Tamu bile i ministerot za vnatre{ni raboti Dosta Dimovska, ministerot za grade`ni{tvo i urbanizam Du{ko Kadievski, ministerot za odbrana Nikola Kqusev, ministerot za mladi i sport \or|i Boev, na~alnikot na General{tabot na ARM, Traj~e Krstevski i mnogu drugi vidni li~nosti

Mnogu muzika, pesni, ora, bogata trpeza, alkoholni i bezalkoholni pijaloci, i mnogu petardi bea simbol na Novata godina. Kako {to e red, sekoja godina, na golemi vrati da se pre~ekuvaat Novogodi{nite praznici, ovoj pat poradi jubilejnata brojka 2000, veselbata i ludoriite bea enormno zgolemeni.

Nekoi skopjani, osobeno onie so podlabok xeb, Novogodi{nite praznici gi pominaa vo svetskite metropoli i toa vo Budimpe{ta, Atina itn. Ima i takvi koi praznicite gi pominaa vo skopskite kafuliwa, kafeani i vo na{ite turisti~ki centri. No, sepak najludo i najveselo be{e na Gradskiot plo{tad vo Skopje. Kako i sekoja godina, taka i ovaa, plo{tadot "Makedonija" ima{e organizirana i bogata zabava, koja{to ve}e 11 godini ja podgotvuva " Direkcijata za kultura i umetnost". Do~ekot na 2000 - ta godina zapo~na na 31 dekemvri vo 12 ~asot so detskata zabava " 2000 `elbi za 2000 - ta godina". No, najludata zabava zapo~na vo 22 ~asot. Za scenografija se pogri`i Valentin Svetozarev. Nastapija mnogu estradni peja~i i umetnici. Preminot vo 2000 - ta godina go ozna~i golemiot ognomet i 2000 raznobojni baloni, koi letnaa vo vozduhot. Vedna{ potoa sleduvaa bakne`i i ~estitki za poubava i povesela godina. Novogodi{na ~estitka na gra|anite na Skopje im upati i gradona~alnikot Risto Penov, koj posaka vo novata godina da imame poubav grad. Vesela atmosfera ima{e i vo skopskite kafeani. Taka, vo restoranot "Pod Kale" e~e{e novokomponirana muzika, a vo hotelot "Kontinental" gostite gi zabavuva{e grupata "Bioritam". Vo kafuleto "Aha" se peeja zabavni pesni. Se rodi i prvoto makedonsko bebe vo 2000-ta godina! Suzana Trajkovska na svet donese ker}i~ka. Na prvi januari gradona~alnikot na Skopje ja poseti sre}nata majka vo Dr`avniot klini~ki centar i na bebeto mu podari {tedna kni{ka so 1.000 gm. Vaka Novogodi{nata no} ja pre~ekaa obi~nite gra|ani. Kade bea na{ite politi~ari?

Pretsedatelot na R. Makedonija, Boris Trajkovski i premierot Qub~o Georgievski, Novata godina ja pre~ekaa vo Domot na ARM vo Skopje. Tamu bile i ministerot za vnatre{ni raboti Dosta Dimovska, ministerot za grade`ni{tvo i urbanizam Du{ko Kadievski, ministerot za odbrana Nikola Kqusev, ministerot za mladi i sport \or|i Boev, na~alnikot na General{tabot na ARM, Traj~e Krstevski i drugi vidni li~nosti. Pretsedatelot na Sobranieto na R. Makedonija, Savo Klimovski, Novata godina ja pre~ekal doma. Liderot na DA, Vasil Tupurkovski otpatuval kaj semejstvoto vo Va{ington, a liderot na DPA, Arben Xaferi, bil so prijateli vo Pri{tina. Ministerot za nadvore{ni raboti, Aleksandar Dimitrov bil vo skopskata diskoteka "Hard- rok", ministerot za soobra}aj i vrski, Bobi Spirkovski, otpatuval vo Avstralija, a ministerot za trgovija, Nikola Gruevski, vo Rim. Porane{niot minister za pravda, Vlado Kambovski, 2000-ta ja do~ekal vo Solun. Liderot na SDSM, Branko Crvenkovski, Novata godina ja pre~ekal so svoeto semejstvo i prijatelite vo edna vikendi~ka na Mavrovo.

Novata godina dojde i si zamina. Potro{ivme mnogu pari i sega glavniot problem e kako da se pomine mesecot. Kako i da e slavevme, jadevme i sega so novi sili treba da se vratime na rabotnite mesta.