Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

"^OVECITE" VO NOVIOT MILENIUM

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Ova e moe posledno dremewe vo ovoj problemati~en vek na koj mu dojde krajot. Mo`ebi nekoi }e `alat za nego i bi sakale ve~no da trae, no jas posakuvav vo nego da ne se rodev. Nekoi velat deka za toj {to zaminuva ili umira treba da se ka`e s# najdobro. Za `al, za vekot {to odminuva nema {to dobro da ka`am. ^itatelite koi gi sledat moite dremlivi razmisluvawa sigurno se se}avaat deka po~nav so pra{awata: Koj sum? Od kade sum? Otkako ne mo`ev da najdam odgovor se izme{av so `ivotnite zatoa {to me|u niv se ~uvstvuvam najsiguren. Po fizi~kiot izgled li~am na ~ovek i mislev deka sum navistina toa, no spored odnesuvaweto na "~ovecite" kon mene pra{awe e dali li~am i na `ivotno.

Zatoa sakam {to pobrzo da zamine ovoj vek, pa belki vo noviot milenium }e bidam ~ovek, a mo`ebi i `ivotno. Vpro~em i ne e va`no {to }e bidam, ama da se znae, da bidam edno, ili ~ovek ili `ivotno. Se nadevam deka i ostanatite "~oveci" ili `ivotni }e si go pronajdat svojot identitet, taka {to nema da se menuvaat ~as vo edno, a potoa vo drugo. Mnogu me raduva {to i Vladata na krajot od godinata sobra sili da ras~isti, odnosno me|u sebe da gi izdefinira koi se "~oveci", a koi ne se. Sega vo dremlivite razmisluvawa mnogu mi e polesno. Vo noviot milenium nema da se ~udime dali nad nas letaat avioni, helikopteri ili majmuni. Kone~no }e znaeme dali sme Srbi, Bugari ili pak bez mnogu razmisluvawa }e si ostaneme `ivotni. Kako i da e novata Vlada mnogu e zajaknata posebno so pribiraweto na Tupurkovski. Sega, ako ne vo nekoe drugo pole, ama vo sportot sigurno }e osvojuvame nekolku prvi mesta, bidej}i Cile doa|a od sportot. Sega so nego vo sportskite disciplini vle~ewe na ortoma, kik-boks, pelivansko borewe, a osobeno vo natprevarite vo jadewe na pe~eno prase, }e ni nema ramen. Vo ovie sportski disciplini sekoga{ }e bideme prvi. Za ministerkata za vnatre{ni raboti navistina nemam zborovi. Sega celosno }e bideme bezbedni i mirno }e spieme. Mnogu jasno e deka decata najslatko spijat koga znaat deka nivnata majka e tuka pokraj niv i bdee nad nivniot son. Se nadevam deka tepa~kite, kra`bite i kriminalot }e gi snema, bidej}i sekoj ima slabost odnosno po~ituvawe kon pone`niot pol. Novata ministerka navistina mnogu e ne`na, isto taka veruvam deka sekoj }e se trudi da ne & sozdava problemi i glavobolki. Otsega, pa natamu }e nema potreba da se anga`iraat mnogu policajci za da se vleguva vo pretprijatijata, osobeno vo privatnite. Direktorite so respekt i zadovolstvo }e ja pre~ekuvaat i za da ostavat {to pokavalerski vpe~atok vedna{ s# }e si priznavaat, }e pravat s# {to }e im ka`e ministerkata. A mo`ebi taa nema da odi vo pretprijatijata, tuku direktorite }e dojdat kaj nea na poklonenie. Toa e s# vo red, taka {to vo noviot milenium nema da mora da kupuvame pu{ki i pi{toli, }e nema koj vo kogo da puka, novata ministerka site so eden ne`en pogled }e gi razoru`a. Samo si mislam, po~ituvani ~itateli, da ne zgre{i Premierot {to na parite postavi mlado mom~e. Toa e neiskusno, pa parite mo`at da go podla`at i rasipat. Stariot volk si be{e dobar, a i s# si ima{e, taka {to nikakva para ne mo`e{e da go podla`e. Koga }e se setam na negovite sredbi i razgovori so onoj crniot parajlija, koj veti deka vo fevruari dve iljaditatata }e donese pari, strav me fa}a ~ovekot da ne se razo~ara. Koga }e dojde i }e vidi deka prijatelot mu e smenet se pla{am torbata so pari da ne si ja vrati nazad. Arno si po~na Nikol~e so trgovijata, gi poseti site svetski pazari si iznakupi s# {to mu treba i sega nam ni sovetuva da si go kupuvame svoeto.

Sepak stariot volk si go ima "BS" i mo`e na Kanal-5, sekoi 5 minuti da si "beka" i da si tera po svoe. Lesno mu e nemu si go ima crnoto prijatel~e, ako mu zagusti mo`e brzo i toj da pocrni, pa da ne go prepoznaat i pak da si tera po svoe.

@al mi e za Kambo. [to mu treba{e kriva pravda da isprava i da se zaka~i so sudovite. E, tie mu presudija i go ostavija na gola voda. Sega ne mu ostanuva ni{to osven da se prijavi kaj dedo Stefan i da go zamoli pokraj golemiot krst na Vodno da izgradat i edna kambana. Kambo da bide kambana, tepa~, sekoe utro i sekoja ve~er za da mu mine lutinata da si ja tepa kambanata. Taka glasot }e prodol`i da mu se slu{a niz celata ni na{a dr`ava. Dodu{a taa e golema i ne se znae dali toj glas do site krai{ta }e stigne, ama do pred i do zad Vodno sigurno }e se slu{a.

Dodeka ova go razmisluvam me|u dvete dremnuvawa eden ne`en milozvu~en glas od televizorot mi go privle~e vnimanieto. Gledam ovca sednata vo restoran, ja poslu`uvaat so ~a{a voda i zelena treva. [to e ova?, se pra{uvam. Zarem tolku brzo se smeni vremeto. Ako se se}avate, po~ituvani ~itateli, vo edno pisanie pod naslov "Promeni" razmisluvav za toa deka ako Gospod re{il da napravi promeni mene da me prestori vo glu{ec, koga go vidov ova na televizorot vedna{ pomisliv kolku Gospod brzo raboti, pa po~nal lu|eto da gi promenuva vo `ivotni. Ja gledam ovcata vo restoranot i ne mo`am da se izna~udam. Gi trijam o~ite i se pra{uvam dali dobro gledam. More devojka da ne e toa, a jas taka nakrivo gledam, si velam. Ne, tokmu taka, toa e ovca. Ponatamu gledam polno ovci, a me|u niv eden ~ovek vo glavata runtav isto kako ovca sednal i se ~udi. Za toa vreme, milozvu~niot `enski glas ne{to raska`uva. I za toa si mislam dali zboruva devojka-~ovek ili devojka-ovca. Slu{am ne{to se raska`uva za molzeweto i stri`eweto, ama celosno ja razbiram. Glasot veli deka porano ovcata drugi ja stri`ele i molzele i drugi pravele sirewe i ka{kaval, a sega Mile sam }e si ja molzel i stri`el. Seto toa e ubavo, ama milozvu~niot glas ne ka`a koj }e go jade sireweto i ka{kavalot i koj }e ima polza od volnata.Tuku da se vratam na moite dremlivi razmisluvawa. Kolku i da razmisluvav s# u{te ne pronajdov koj e popameten, dali `ivotnite ili "~ovecite". Ako uspeam do novite dremlivi razmisluvawa da otkrijat, a koe }e se slu~i vo noviot milenium i vam }e vi ka`am. Ako ne, }e prodol`am da dremam i da razmisluvam. Kako i da e, vo noviot milenium, ~itajte me pak.