Vo presret na novogodi{nite praznici

PODGOTVETE SE ZA NAJLUDATA NO]

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

Ne ostavajte s# za posleden moment. Napravete spisok na produkti koi s# u{te ne ste gi kupile, podaroci, no isplanirajte go i vremeto koe e nameneto samo za vas - za va{ata ubavina i dobro raspolo`enie, bidej}i, sekoja nervoza se ~ita i na liceto. Ovozmo`ete si eden den dieta, pijte mnogu te~nosti (voda, ovo{en sok ili mleko), sve` ili varen zelen~uk, no i sve`o ovo{je. Najdete vreme za odmor vo popladnevnite ~asovi, a nave~er legnete si porano.

Dokolku e potrebno da ja ispeglate va{ata sve~ena obleka, ispeglajte ja denes. Is~istete gi ~evlite, podgotvete ja {minkata, proverete si gi hulahopkite dali e s# vo red, odberete koj parfem }e go koristite, dokolku imate punxa, proverete dali gi imate potrebnite {noli, a ako se bojadisuvate napravete go toa nekolku dena porano. Podgotvete go i kozmeti~kiot neseser, koj }e go nosite so sebe... Podgotvete s# {to e mo`no kako bi si gi skratile podgotovkite vo posledeniot moment.

I kone~no dojde i toj den. Potrudete se da imate {to e mo`no pomalku obvrski i rabota. Podgotvete si kupka, is~istete si go liceto i vratot, obilno nama~kajte gi so krema i opu{tete se barem 20 minuti. Osve`ete se so laden tu{ i nama~kajte go teloto so mleko za nega na ko`ata. Izmasirajte gi stopalata so posebni sredstva za nega. Izmijte ja kosata i navitkajte ja so vitleri, ako sakate lokni. Nalakirajte gi noktite na nozete i racete, a potoa s# po red - {minkawe, ~e{lawe, oblekuvawe, doteruvawe. Vo no}ta, koja e pred vas, obidete se da zra~ite odvnatre, bidej}i ubavinata sekoga{ doa|a od srceto. I nemojte da zaboravite, najubavi ste dokolku ste zadovolni sami so sebe.