Sve~en sobir vo ~est na Bla`e Koneski

POET KOJ MNOGU STORI ZA MAKEDONSKIOT JAZIK

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Vrednosta na delata na na{iot poet se potvrduva so toa {to toj e najpreveduvaniot makedonski poet, na angliski jazik, nadvor od Makedonija
  • "Negovite pesni }e imaat idni ~itateli, a nikoga{ minati"

Na Filolo{-kiot fakultet "Bla`e Koneski", na 20 dekemvri be{e odr`an Sve~en sobir vo ~est na na{iot golem poet Bla`e Koneski, a toa voedno be{e i den za odbele`uvawe na 53-godi{ninata od formiraweto na Filolo{kiot fakultet. Voveden zbor ima{e dekanot na Fakultetot, prof. d-r Aleksa Poposki, koj nakratko go pretstavi razvojot na ovaa Institucija. Formiran e vo 1946 godina, vo ramkite na Filozofskiot fakultet, a vo 1974 godina se izdvojuva od nego. Na ovoj Fakultet, vo momentov, studiraat okolu 3.000 studenti, na 10 katedri. Dekanot, Aleksa Poposki so gordost konstatira{e deka Fakultetot pretstavuva prva i edinstvena institucija od nacionalen interes, koja deluva vo ramkite na Univerzitetot "Kiril i Metodij", a voedno se nadeva deka Filolo{kiot fakultet }e bide prepoznatliv del od Evropskata unija, }e bide vo ~ekor so evropskite univerziteti.

Na Sve~eniot sobir bea prezentirani dva zbornika "Pridonesot na Bla`e Koneski za makedonskata kultura" i "Godi{niot zbornik" posveten na prof. d-r Ru`a Panoska. Za zbornikot vo ~est na Bla`e Koneski govorea prof. d-r Liljana Minova-\urkova, prof. d-r Atanas Vangelov i prof. d-r Dimitrija Risteski. Ovoj zbornik pretstavuva navra}awe na deloto na Bla`e Konevski, po~ituvawe na negovata sestrana dejnost, a sodr`i golem broj na referati inspirirani od stavovite i soznanijata na Bla`e Koneski. "Bla`e Koneski stori navistina mnogu za makedonskiot jazik, a so toa i za site nas. Na pra{aweto kako mo`eme da mu se oddol`ime ima samo eden odgovor, da go po~ituvame toa {to go sozdal i vodeni od negovoto delo da odime ponatamu", istakna prof. d-r Liljana Minova - \urkova. Na ova se nadovrza i prof. d-r Vangelov koj re~e: "Denes, koga trgnuvame po osobenostite na deloto na Bla`e Koneski, vsu{nost, trgnuvame po sopstvenite osobenosti. Taka e zatoa {to sekoja pesna kaj nego po~iva vrz nekoja razlika, a toa e razlikata na nepovtorliviot ~ovek. Toj se trude{e da gi imenuva tie razliki i zatoa negovite pesni }e imaat idni ~itateli, a nikoga{ minati". Vrednosta na delata na na{iot poet se potvrduva so toa {to toj e najpreveduvaniot makedonski poet, na angliski jazik, nadvor od Makedonija.

Na krajot od ovoj Sve~en sobir, im bea dodeleni i nagradite od Konkursot na studentite na Filolo{kiot fakultet na Tatjana Ivanovska za temata "Poezijata i krajot na 20 vek" i na Yvonko Tanevski za "Makedonskiot jazik vo ju`noslovenskiot jazi~en kontekst", a bea dodeleni i podaroci na penzioniranite profesori.